sobota, 28 listopada 2015

Aktualności

Zagadka grobu Unitów w Kosieradach

 

Zagadka grobu Unitów w Kosieradach nadal nierozwiązana

Skarbiec Ziemi Sokołowskiej

Mała ojczyzna – Kosierady Wielkie


 

Pierwsze wzmianki o Kosieradach na Podlasiu, na jakie udało mi się natrafić pochodzą z 1425 r.. Wieś ta zwana była wówczas Kozieradami, a w późniejszym odpisie piętnastowiecznego dokumentu podano nawet imiona trzech jej właścicieli Wojciecha, Pawła.


 

Każdy z nas posiada swoją małą ojczyznę. Najczęściej jest to konkretna wieś, lub miasto, gdzie zamieszkiwali jego przodkowie, skąd wywodzi się jego ród. Kilkanaście lat temu, zupełnie przypadkowo trafiłem do wsi Kosierady. Wówczas jeszcze nie interesowały mnie nieciekawe powiązania rodzinne i nudne wyprowadzanie pokrewieństwa, o których ustawicznie truli mi dziadkowie. Zresztą niewiele z tych opowieści dotyczyło właśnie tej zagubionej pośród pół i łąk maleńkiej wsi. Działo się tak dlatego, że jak się zdążyłem później zorientować nasi przodkowie po mieczu wyemigrowali stąd w poszukiwaniu chleba ponad sto lat temu. Wyobraźcie sobie teraz moje zaciekawienie, ciekawość człowieka pozbawionego znajomości własnych korzeni. Długo stałem pod znakiem drogowym z napisem Kosierady rozmyślając o dziwnej zbieżności mojego nazwiska z nazwą tego sioła. Dziś, patrząc na to z perspektywy czasu cała tamta sytuacja niezwykle mnie bawi. Ale faktem pozostaje to, iż właśnie wtedy postanowiłem poznać prawdę, zbadać przeszłość mojej rodziny. Tak to się właśnie zaczęło! Moja mała ojczyzna – Kosierady Wielkie istnieją już przynajmniej sześć długich stuleci i ma swoją odrębną historię.

 

W całej Rzeczpospolitej było tylko trzy osady noszące nazwę Kozierady. Oprócz Kozierad – Kosierad w parafii Rozbity Kamień, również do 1744 r. Kozieradami nazywano Konstantynów pod Janowem Podl. oraz trzecią wieś, która wyodrębniła się i powstała na gruntach podlaskich Kosierad tj. Kozierady Korabie (od herbu rodowego Kosieradzkich zwanego Korab). Żadna z nich nie zachowała swej pierwotnej nazwy. Dłużej , bo do czasów obecnych przetrwała wśród niektórych rodzin oryginalna pisownia nazwiska rodowego – Kozieradzki. Oczywiście Kosieradzkich jest znacznie więcej niż Kozieradzkich.


 

Wieś nie była jednak, tylko i wyłącznie domeną Kosieradzkich. W dokumentach parafialnych, których najstarsze zapiski sięgają pocz. XVII w. (Księgi z 1631-55) oprócz kilkunastu rodzin Kosieradzkich dodatkowo pisanych z przydomkami np. Cyganik, Kowalik, czy Komorniczak – (ci ostatni to potomkowie Wojciecha Kosieradzkiego komornika ziemskiego drohickiego l. 1620-46) we wsi zamieszkiwali lub posiadali ziemię także Sikorscy, Kudelscy, Dąbrowscy, Paczóscy, Bielińscy, Wyrozębscy, Rozbiccy, Księżopolscy. Później, w kolejnych stuleciach w wyniku kupna, spadków i związków małżeńskich dziedziczyli w Kosieradach Wielkich inni przedstawicieli miejscowych rodów szlacheckich. Dobra podlegały ustawicznym podziałom i rozdrobnieniom.


 

Dane z 1 poł. XIX w. informują, że w 1827 r. we wsi było 28 domów, zamieszkałych przez 165 ludzi. Pół wieku później w Kosieradach zwanych urzędowo Wielkimi znajdowało się zaledwie 21 tzw. dymów. Mieszkańcy w liczbie 147 osób uprawiali w sumie 473 morgi.

Według statystyk z 1931 r. ogółem do 26 gospodarzy w osadzie należało ponad 252 ha ziemi. W 1975 r. stało tu 26 domów. Obecnie rolnictwem zajmuje się w Kosieradach kilkanaście rodzin. Część domów jest jednak niezamieszkała. Są to drewniane chałupy zbudowane w końcu XIX lub na początku XX w. Liczą nierzadko ponad sto lat i na przekór wszystkim nadal stoją. Zostały one zarejestrowane w katalogu zabytków architektury wiejskiej (numery: 18, 19, 21 i 28). Najpiękniej położonym z nich wszystkich jest duży, drewniany dom za stawem, dawniej własność Paczuskich, później Kosieradzkich.


 

Na skraju wsi, w podwórzu Ireneusza Polkowskiego (syna Jana) znajduje się inny ciekawy obiekt, który można uznać także za zabytek. Jest to niewielkich rozmiarów kopczyk ziemi obłożony kamieniami i zwieńczony dużym, drewnianym krzyżem. Według miejscowej tradycji zostali tu pochowani w zbiorowej mogile grekokatolicy, których zamordowali żołnierze rosyjscy podczas prześladowań jakie miały miejsce w 2 poł. XIX w. Przekazy ustne mówią, że byli to mieszkańcy wsi Kosierady. Ich domostwa miały być położone na współczesnych posesjach Czapskich i Dybowskich. Nic bliższego o tej tragedii nie wiadomo, skutecznie skryła ją niepamięć ludzka. Niewiele więcej wnoszą opracowane przez Zbigniewa Wąsowskiego metrykalia parafii Rozbity Kamień. Jedyna wzmianka o zamieszkałych w Kosieradach unitach dotyczy niejakiego Jakuba Wołyńca – grekokatolika pochodzącego z Kupientyna, będącego w 1 poł. XIX w. służącym w tej wsi. Jakub ożenił się 7 XI 1819 r. ze Strzalińską. Niestety w dokumentach nie ma nic o ich potomkach i na nich ślad urywa się. Tajemnica grobu unitów w Kosieradach nadal czeka na jej rozwiązanie.


 

Nie były to jedyne represje jakie dotknęły mieszkańców tej osady z rąk zaborców i okupantów. W czasie powstania styczniowego aresztowano i zesłano na Syberię m.in. pochodzących z Kosierad Walentego Kosieradzkiego (Przywózki – rok ciężkich robót) i Stanisława Kosieradzkiego (Kobylany Kozy – 2 lata aresztanckich rot). Podobny los spotkał z rąk komunistów w 1945 r innych miejscowych gospodarzy. W lutym UB aresztowało w Kosieradach ludzi powiązanych z antyhitlerowskim podziemiem (AK), a później z antykomunistycznym oporem: Franciszka i Stanisława Przygodzkich (ojca z synem), wywieziono ich za Ural. Z zesłania udało powrócić się tylko Franciszkowi, Chory Stanisław zmarł w czasie drogi powrotnej nie wytrzymując jej trudów. Wcześniej, w styczniu 1945 r. zatrzymano we wsi Stanisława Księżopolskiego, ten również powędrował na Syberię, gdzie zginął przywalony drzewem podczas pracy przy wyrębie tajgi. Oprócz nich represjonowani byli jeszcze w owym czasie Polkowscy.


 

Współcześnie w Kosieradach znajduje się kilkanaście różnej wielkości gospodarstw rolnych, oprócz nich działa tu warsztat kamieniarsko – pomnikarski Rzewnickich i nowoczesna farma kurza Dybowskich. Posiadaczami ziemi, posesji lub zamieszkałymi tu na stałe są rodziny: Kosieradzkich, Świnarskich, Kobylińskich Znamierowskich, Dybowskich, Czapskich, Adynowskich, Trębickich, Rzewnickich, Skupów, Księżopolskich, Suchożebrskich, Paczuskich, Krasnodębskich i Polkowskich. Dzięki archiwom parafialnym , księdze scalenia gruntów z 1931 r., księgom meldunkowym i innym dokumentom można ustalić w przypadku większości tych rodzin, kiedy ich przodkowie osiedlili się w Kosieradach. Po nawet pobieżnej lekturze okaże się, że wieś ta przez stulecia swego istnienia stała się faktyczną małą ojczyzną dla wielu różnych rodów.


 

Dariusz Kosieradzki 

fot. Agata Celińska - Jarosz 

 

 

Poprawiony (poniedziałek, 30 sierpnia 2010 11:28)

 

Majątek w Repkach

 

W XV w. Repki nazywano Poczuradkami, zaś swoją współczesną nazwę, która ukształtowała się już w następnym stuleciu wieś zawdzięcza nazwisku bojarów ruskich, właścicieli tutejszych dóbr – Repków.

 

We dworze i Repkach bywało przed wojną wielu znanych i zasłużonych ludzi m.in. przedstawiciele rządu, wysocy rangą wojskowi, a nawet zagraniczni dyplomaci. Wśród częstych bywalców był również pisarz Jarosław Iwaszkiewicz.


Pozostał rozległy park

Historia dworu w Repkach


 

Korzystając z ciemności nocnych, złoczyńca zakradł się pod zabudowania gospodarcze znajdujące się opodal dworu Dernałowiczów. Następnie niezauważony przez nikogo podłożył ogień. Chwilę później budynki stanęły w płomieniach.


Pożar zaczął rozprzestrzeniać się w zastraszającym tempie. Ktoś wreszcie dostrzegł rozszalały na dobre żywioł. Wszczęto alarm, zbiegli się przerażeni ludzie. Pośród ogólnego rozgardiaszu, zamieszania i lamentów dało się słyszeć donośny i stanowczy głos dziedzica – Stanisława Dernałowicza próbującego zorganizować akcję ratowniczą. Grozę sytuacji potęgował dodatkowo fakt, że płomienie strzelające w niebo, sypiące świetlistymi iskrami mogły w każdej chwili zagrozić modrzewiowemu pałacowi należącemu do właścicieli majątku. Wreszcie udało się zorganizować ludzi, którzy zaczęli polewać wiadrami wody płonące jak pochodnie drewniane zabudowania. Jednak dziedzic nie chciał poprzestać tylko na tym, kiedy nie powiodły się próby nakłonienia co odważniejszych by ratowali znajdujący się wewnątrz dobytek, sam wtargnął do płonącej i zadymionej wozowni. Tu w środku stał jego ulubiony powóz, z którego możliwością utraty nie mógł się pogodzić. Szarpiąc się i popychając karetę na zewnątrz nagle zasłabł i runął jak długi na podłogę. Z budynku wyciągnęła go nieprzytomnego i poparzonego dworska służba. Pożar wkrótce ugaszono, modrzewiowy dwór został uratowany, jednak obrażenia Dernałowicza okazały się bardzo poważne. Kilka dni później dziedzic Stanisław zmarł. Pochowano go w podziemiach kościoła w Wyrozębach. Jak się okazało żywioł pochłonął także kilka innych istnień ludzkich. Był rok 1918.


Dernałowicze w Repkach

Stanisław Dernałowicz (ur.1880, zm.1918) rozstał się z tym światem mając zaledwie 38 lat. Pozostawił po sobie żonę i osierocił trójkę dzieci. W chwili śmierci wdowa Wanda (ur.1879, zm.1965) miała 38 lat, najmłodszy syn Jerzy zaledwie kilka miesięcy. Oprócz niego dwoje pozostałych tj. Krystyna i Tadeusz też było wtedy maleńkimi dziećmi. Na rodzinę przyszły ciężkie czasy, w 1920 r. trzeba było opuścić majątek Repki i uciekać przed bolszewicką nawałą. Jednak wbrew pozorom przeciwności losu jeszcze bardziej skonsolidowały rodzinę. Życie musiało się toczyć dalej. Duży majątek wymagał stałego nadzoru, gospodarowanie na nim w nowych warunkach zaistniałych po I wojnie światowej nie było łatwe. Pomimo tego jakoś Dernałowiczowie radzili sobie, choć nie uniknęli zaciągnięcia znacznych pożyczek. Jak przystało na miejscową arystokrację i inteligencję właściciele majątku prowadzili atrakcyjne życie towarzyskie. We dworze bywali znakomici goście m.in. pisarz Jarosław Iwaszkiewicz, na polowania do okolicznych lasów zjeżdżała nie tylko miejscowa śmietanka, ale także goście ze stolicy, wśród nich przedstawiciele rządu, wysocy rangą wojskowi, a nawet zagraniczni dyplomaci.


W międzyczasie podrosły dzieci Dernałowiczów, wychowane na tradycjach narodowych i wykształcone w renomowanych szkołach stały się chlubą matki. Obaj synowie w chwili największego zagrożenia ojczyzny dzielnie stawali w szeregach jej obrońców. Jerzy Dernałowicz po upadku Polski znalazł się we Francji i służył jako podchorąży w pułku granadierów, kilkakrotnie odznaczony za męstwo na polu walki poległ 18 VI 1940 r. w bitwie pod Lagarde. Tadeusz Dernałowicz zgłosił się we wrześniu 1939 r. na ochotnika do wojska polskiego, następnie aktywnie działał w konspiracji i walczył, jako żołnierz AK w powstaniu warszawskim. Zmarł w Krakowie, w 1959 r. Do rodzinnej posiadłości nie wrócił na stałe, podobnie jak jego matka Wanda. Córka zaś Wandy – Krystyna (najstarsza z trojga dzieci), jeszcze przed wojną poślubiła dyplomatę francuskiego Pierra Coche de la Ferte i wyprowadziła się z kraju. W 1944 r. majątek liczący ponad tysiąc hektarów i składający dodatkowo z folwarków w Kamiance i Rogowie, w wyniku tzw. reformy rolnej został poddany przymusowej parcelacji. Pałac przeznaczona na mieszkania dla dotychczasowej służby.Tak oto do historii przeszły rządy rodu Dernałowiczów w Repakach i okolicy, które trwały blisko dwa stulecia.


Wszystko zaczęło się w początkach XIX w., kiedy to zwaśnieni ze sobą przez kilkadziesiąt lat Szydłowscy z Repek i Kuczyńscy z Korczewa ostatecznie pogodzili się. Kiedy procesy sądowe ustały zaistniała możliwość sprzedaży majątku przez tych pierwszych. Dogodną sytuację wykorzystał Tadeusz Doria – Dernałowicz, syn podkomorzego Wincentego (ur.1794, zm.1862) i nie przepłacając nabył tutejsze dobra. W sumie dobra Repki i Rogów warte były wówczas prawie 53 tys. rubli rosyjskich., ale umiejętne prowadzenie własnych interesów przez nowego właściciela doprowadziło do jego ponownego rozkwitu. Dziedzic Tadeusz nie tylko zadbał o rozbudowę dworu w Repkach, ale przyczynił się też do rozpoczęcia budowy murowanego kościoła w Wyrozębach. Niestety nie pozostawił po sobie męskich potomków i kiedy zmarł majątek przypadł prawem sukcesji kuzynowi – Sewerynowi Dernałowiczowi, synowi Stefana, dotychczasowemu właścicielowi m.in. Mińska Mazowieckiego i Zabłocia. Ten przejął dobra w stanie kwitnącym. W 1873 r. majątek liczący w sumie ponad 5 tys. morgów ziemi składał się z 7 folwarków znajdujących się w Repkach, Rogowie Nowym i Starym, Ewelinie, Miotkach i Bachorzy oraz gorzelni, cegielni, browaru i wiatraków. Seweryn Dernałowicz wsparł finansowo prace wykończeniowe w wyrozębskim kościele i uposażył go bogato, podobnie jak założony tam szpital. Ze związku małżeńskiego, który zawarł z odległą kuzynką Ewą Dernałowicz doczekał się czworo dzieci. Dwie z trzech córek wyszły za mąż. Marię poślubił hrabia Ciecierski, a Pelagię – hrabia Łubieński. Schedę po Sewerynie przejął zaś jego jedyny syn Stanisław, o który mowa była wcześniej.


Grekowie z Poczuradek

Historia majątku w Repkach nie jest bynajmniej związana tylko i wyłącznie z dziejami rodzin Dernałowiczów, czy Szydłowskich. Najstarsza wzmianka na którą udało mi się natrafić pochodzi bowiem z połowy piętnastego stulecia. W 1452 r. Mikołaj z Jabłeczna i Witanek, notabene protoplasta rodu szlacheckiego Borychowskich, a późniejszy woźny sądu ziemskiego drohiczyńskiego (1477) odkupił od bojarów ruskich Repków z Poczuradek część należących do nich dotychczas gruntów położonych w Borychowie. Poczuradkami nazywano wtedy obecną wieś Repki. Miano Repek przylgnęło do dóbr Poczuradki na skutek dziedziczenia na nich wyżej wzmiankowanej rodziny. Z rodu Repków dziedziców na Poczuradkach wywodzą się zaś prawdopodobnie Grekowie, najwięksi okoliczni właściciele ziemscy. Inną sprawą jest, że przezwę swą, jak sądzą niektórzy zawdzięczali swojemu południowemu pochodzeniu, lub jakimiś związkami z odległą Grecją! W odróżnieniu od innych osadników szlachetnie urodzonych nawet herb mieli własny, przedstawiający lwa skaczącego przez mur. Pierwszym znanym przedstawicielem rodu Greków był wzmiankowany w 1479 r. Antoni Grek. Ten uzyskał w 1479 r. nadanie, lub potwierdzenie wcześniejszego nadania Repek od wielkiego księcia litewskiego, a późniejszego króla Polski Aleksandra. Jego synem był zapewne rotmistrz i dworzanin królewski Jan Grek, dziedzic Repek, wzmiankowany w 1503 r. Szesnaste stulecie przynosi ugruntowanie i powiększenia stanu posiadania przez Greków na Podlasiu. W 1 poł. XVI w. występuje już trzech przedstawicieli rodziny w osobach Jana, Stanisława i Jerzego. W czasie popisu pospolitego ruszenia z 1567 r. zanotowano m.in. Walentego Greka, syna Jerzego, Więcława Greka, syna Jakuba oraz Jerzego Greka syna Stanisława dziedziców na Repkach, Gruszewie, Borychowie, Jasieniu i Wólce etc., którzy wystawili w sumie sześciu konnych żołnierzy. W 1598 r. Mikołaj Grek (zm.2 V 1620 r.) zostaje podsędkiem mielnickim, a w 1600 r. sędzią, wcześniej w 1594 r. Więcław Grek otrzymuje wójtostwo w Drohiczynie. W ich ślady poszedł inny z rodu Greków – Stefan (zm.29 III 1667 r.), który z podczaszego mielnickiego (1658 r.) awansował na cześnika w 1661 r. W bliżej niewyjaśnionych okolicznościach Grekowie utracili swój rodzinny majątek w Repkach, podobno stało się to na drodze konfiskaty w XVIII w. Współcześnie nazwisko takie nie występuje w powiecie sokołowskim.


Dziś po modrzewiowym dworze Doria – Dernałowiczów nie ma w Repkach najmniejszego śladu. Z kilkudziesięciu dworskich zabudowań gospodarczych uratowało się zaledwie kilka murowanych. Pozostałe rozebrano w l. 60. XX w i później Zachował się za to na poły zdziczały, kilkunastohektarowy park położony za sporych rozmiarów stawem. Niektóre z rosnących tu drzew to zwracające na siebie uwagę zabytki przyrody. Zaledwie tyle z dawnej świetności, o której pamięć żyje jedynie we wspomnieniach starszych ludzi i książce Pietrzaka „Dwory, folwarki zachodniego Podlasia”.

 

DARIUSZ KOSIERADZKI

fot. Dariusz Kosieradzki

 

 

 


Poprawiony (sobota, 18 września 2010 08:58)

 

Wasilewscy z Wasilewa nad Bugiem

 

 

 

 

Wasilewscy z Wasilewa nad Bugiem

Najwcześniejsze źródła pisane świadczą o tym, że była to wieś kościelna i dopiero w XV w. Wasilew nad Bugiem przeszedł w ręce szlachty.

Jarosław Maciej Zawadzki w książce „1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce” wymienia Wasilewskich, których jest w naszym kraju blisko 28 tys., z czego w byłym województwie siedleckim 527 osób. Pochodzenie nazwiska zaś tak tłumaczy: „Wasilewski od imienia Wasyl, Wasilij, może od wasala – poddanego w ustroju feudalnym; nazwy topograficzne z rdzeniem wasyl–, np. Wasile, Wasilew.”


Najstarsze wiadomości

Pierwsze informacje o Wasilewie nad Bugiem pochodzą z końca XIV w. W 1388 r. wieś ta została nadana przez wielkiego księcia litewskiego Witolda biskupom wileńskim. Nie wiemy ile czasu dobrami zarządzał kościół, ale faktem jest, że w kolejnym stuleciu piętnastym majątek ten wrócił bezpośrednio do rąk władców Litwy i został ponownie nadany. Tym razem otrzymała go szlachta posługująca się herbem Drzewica. Jej przedstawiciele przybrali od majętności nazwisko rodowe Wasilewscy, zachowując jednocześnie stary klejnot szlachecki Drzewicę. Najstarsze wzmianki o Wasilewskich z Wasilewa, jakie zachowały się w aktach sądowych kancelarii drohiczyńskiej pochodzą dopiero z drugiej połowy XV w. i wymieniają kolejno w latach 1464–83 Mikołaja, Macieja, Bartłomieja, Klemensa, Macieja i Bartosza Wasilewskich z Wasilewa.

Wasilewscy z Wasilewa

Co się tyczy przeszłości tego rodu podlaskiego, to Aleksander Jabłonowski podaje, że w 1528 r. Wasilewscy z Wasilewa wystawili na przegląd wojskowy do Drohiczyna poczet dwóch konnych żołnierzy, a w 1580 r. podatek z dóbr Wasilewo odprowadził „szlachetny Łukasz Wasilewski wraz z cześnikami swoimi od 5 włók ziemskich”. W międzyczasie Wasilewscy w liczbie 11 prezentowali się w 1567 r. na paradzie wojskowej w Drohiczynie, a w 1569 r. siedmiu z nich złożyło przysięgę na wierność Koronie.

Niesiecki o rodzie

Heraldyk Kacper Niesiecki pisał o rodzie Wasilewskich z Wasilewa nad Bugiem się wywodzącym: „Wasilewski herbu Drzewica w wołyńskim województwie, z ziemi drohickiej, przydomek mają „Chochlik”. Walenty dziedzic na Wasilewie Wasilewski z Doroty Rutkowianki spłodził syna Marcina, ten z Kuczyńskiej – Stefana, o czym transakcje świadczą w księgach drohickich 1600 r., 1620 r., 1630 r. Stefan z dwóch żon Zawadzkiej i Rylskiej zostawił Teofila, Jędrzeja, Tomasza – młodo zmarłych. Jan w zakonie św. Franciszka. Mikołaja, Adama Franciszka – pisarza ziemskiego krzemienieckiego – jemu Angela Wilczopolska powiła te dzieci: Józefa i Aleksandra, Annę Głuchowską, Teresę – zakonnicę karmelitankę i Mariannę. Franciszek Wasilewski archidiakon łęczycki. Wawrzyniec z Wasilewa Wasilewski z Marianną Niewieścińską herbu Pogonia ożeniony miał dwóch synów: Wawrzyńca i Wojciecha. Ten Wojciech z Marianną Brzozewską spłodził dwóch synów: Józefa i Aleksandra – łowczego chęcińskiego, który miał żonę z województwa krakowskiego Antoninę Łęgoborską herbu Śreniawa, z tą spłodził synów trzech: Adama, Jana i Aleksego.”

Są w spisach szlachty

Historyk Grzegorz Welik w spisie ziemian guberni siedleckiej, powiatu sokołowskiego w 1888 r. wzmiankuje Edwarda Wasilewskiego, właściciela majątku ziemskiego Zalesie. Zaś „Spis szlachty Królestwa Polskiego” Pawliszczewa (z 1851 r.) wymienia kolejno takich oto Wasilewskich herbu Drzewica: Jana Jakuba - syna Franciszka Ksawerego; Władysława Piotra i Jana Kantego Łukasza – synów Aleksandra; Wojciecha – syna Jana; Grzegorza Felicjana – syna Jakuba; Piotra Pawła – syna Jana; Franciszka- syna Jakuba, a wnuka Łukasza; także Walentego, Szymona, Jana Nepomucena, Feliksa i Fryderyka Aleksandra – synów Andrzeja; Franciszka – syna Jakuba, a wnuka Wojciecha; Jana Ignacego – syna Jakuba; oraz Wasilewskiego (a Paulo) – syna Aleksandra.

Współcześnie Wasilewscy mieszkają w powiecie sokołowskim m.in. w Sokołowie, na Koloniach Czaple, w Mołomotkach, Nowomodnej, Ostrówku, Wasilewie Szlacheckim i Wasilewie Skrzeszewskim, Wyrozębach Konatach i Wyrozębach Podawcach oraz w Ząbkowie.

DARIUSZ KOSIERADZKI

 

 

 

Dane uzupełniające:

Najstarsze zapiski

 

(dzięki uprzejmości Tomasza Jaszczołta)

Wieś Wasilewo (Wasilew nad Bugiem) w 1388 r. została nadana przez księcia Witolda biskupowi wileńskiemu, jednak potem wróciła w ręce tego władcy i została nadana rycerstwu herbu Drzewica.

1464 r. Mikołaj, Maciej i Bartłomiej z Wasilewa
1471 r. Bartłomiej z Wasilewa
1476 r. Klemens Wasilewski i  Wojciech z Wasilewa
1477 r. Bartłomiej z Wasilewa
1479 r. Maciej Wasilewski i Bartłomiej Wasilewski z bratem Wojcieche
1483 r. Bartosz Wasilewski

Popis pospolitego ruszenia 1567 r. Radoszkowice na Białorusi:

Wasilewo:

Piotr Soczewczyk - klacz, rohatyna
Urban syn Więcława - pieszo, rohatyna
Benedykt? syn Marcina wysłał syna Łukasza - klacz
Andrzej syn Mikołaja - klacz, miecz
Maciej syn Stanisława - klacz, rohatyna
Tomasz syn Macieja  - pieszo, miecz
Stanisław syn Szczęsnego - pieszo, miecz
Stanisław syn Pawła - klacz, miecz
Wojciech syn Więcława - klacz, miecz
Stanisław syn Macieja - pieszo, mieczW 1569 r. przysięgę na wierność Koronie po przyłączeniu województwa podlaskiego do Polski składało 7 członków rodziny

1580 r. podatek w imieniu pozostałych opłacił z 5 włók ziemskich Łukasz Wasilewski

w 1676 r. w Wasilewie mieszkało tylko dwie rodziny Wasilewskich. 

wiecej patrz:  www.wasilewski.nets.pl

 

 

Poprawiony (czwartek, 16 września 2010 11:47)

 

Henryk Oleksiak - "Wichura"

 

Wichura wszedł na stopień bryczki, którą jechał zarządca Sulerzycki. Ten nie dał się jednak zaskoczyć. Wyciągnął błyskawicznie pistolet zza pazuchy i strzelił prosto w głowę Oleksiaka. Wichura śmiertelnie ranny stoczył się zalany krwią na ziemię.

Wspomnienie o żołnierzu Armii Krajowej – Henryku Oleksiaku

Ten człowiek był jak nieokiełznana „Wichura”

Było upalne popołudnie 15 lipca 1943 roku. O godzinie 16.00 ze stacji kolejowej w Sokołowie Podlaskim odprawiono właśnie w kierunku Siedlec niemiecki pociąg. Długi sznur wagonów ciągnięty przez parowóz powoli zbliżał się do Bielan. Na to tylko czekało czternastu partyzantów.

W jednym z wagonów osobowych znajdowało się dwóch zakonspirowanych żołnierzy AK, Wacław Gałecki oraz Aleksander Adamczuk mających przeprowadzić rozpoznanie. Resztę oddziału dowodzący akcją Henryk Oleksiak pseudonim „Wichura” rozlokował w dwóch grupach. Pierwsza licząca pięciu ludzi miała opanować wagon pocztowy i zagarnąć znajdujące się tam pieniądze. Druga w sile sześciu partyzantów osłaniała całą akcję i miała wkroczyć do działań jedynie w przypadku niebezpieczeństwa grożącego pozostałym. Nie wszytko ułożyło się jednak pomyślnie.

Jak się okazało w części składu jechali niemieccy żołnierze. Gałecki z Adamczukiem sygnalizowali zagrożenie, ale Wichura nie zważając na komplikacje dał sygnał do rozpoczęcia akcji.
 

Jak w westernie!

 

Zaczęło się brawurowo. Oleksiak grożąc zawiadowcy w Bielanach pistoletem i odbierając mu czapkę wraz z lizakiem przejął kontrolę na odprawieniem pociągu. W międzyczasie do wagonu pocztowego dostała się wyznaczona grupa, która obezwładniła jego obsługę. Sprawnie poszło też opróżnienie kasy. Kiedy okazało się, że wszyscy partyzanci opuścili już pociąg Wichura teraz zawiadowca, jakby nigdy nic dał sygnał maszyniście do odjazd i skład ruszył!

Dopiero po pewnej chwili z ambulansu pocztowego rozległy się alarmujące krzyki. Ktoś zerwał hamulec ręczny, rozległ się pisk i zgrzyt zatrzymywanego pociągu. W wagonach zajmowanych przez żołnierzy niemieckich wszczęło się zamieszanie, w oknach pojawiły się karabiny. Za uchodzącymi w kierunku pobliskiego lasu partyzantami posypał się grad kul. Na szczęście na tyle chaotyczny i niecelny, że ludzie Wichury ostrzeliwując się i kryjąc, bezpiecznie zmierzali w kierunku zbawczych drzew. Jak na razie nikt ich nie gonił, bo hitlerowcy nie znając sił rebeliantów pozostawali w wagonach.

Sytuacja uległa radykalnej zmianie na gorsze, kiedy od strony Sokołowa nadjechała lokomotywa załadowana niemiecką żandarmerią, a pobliską szosą zaczęły zbliżać się samochody ciężarowe wypełnione żołdakami. Polacy znaleźli się tym samym w potrzasku, jeszcze chwila i pętla okrążenia zacisnęła by się zupełnie, a z powstałego kotła nikt żywy by nie uszedł.

Partyzanci zastosowali wtedy sprawdzoną i skuteczną taktykę – rozpierzchli się. Choć na pierwszy rzut wyglądało to na paniczną ucieczkę, to faktycznie grup wykonywały z zimnym spokojem wcześniej założone działania. Zrabowaną kasę wraz z kilkoma ludźmi do ochrony przejął sam Wichura zmierzając w kierunku Kudelczyna, by ostatecznie zaszyć się w dość odległej Kamiance.

 

 

 

 

Nie wszystkim się jednak udało, w czasie ucieczki poległ Zygmunt Czub. Niemcy przeszukali trupa, na nieszczęście okazało się, że w kieszeniach marynarki siedzą dokumenty. Konsekwencją nieostrożności zabitego akowca było spalenie zagrody jego rodzinny na Wyrębie. Czubowie uratowali się w ostatniej chwili uciekając na widok nadjeżdżającego wojska.

Pomimo straty jednego człowieka, Wichura mógł być zadowolony z przeprowadzonej akcji. Inna sprawa, że musiał się potem gęsto tłumaczyć przed zwierzchnikami i przeprowadzonych bez ich zgody działań bojowych.

Była to postać nietuzinkowa, choć nic początkowo nie zapowiadało, że Wichura stanie się jednym z pierwszych żołnierzy antyhitlerowskiego podziemia na Podlasiu. Henryk Wincenty Oleksiak urodził się 17 września 1910 r. w Częstochowie. Jego rodzice przenieśli się jednak w okolice Sokołowa Podlaskiego i zamieszkali po I wojnie światowej na Przeździatce. Ukończył sześć klas w miejscowym Gimnazjum Salezjański. Zmobilizowany w 1939 r. awansował na plutonowego w Mazowieckiej Brygadzie Kawalerii i brał udział w wojnie obronnej. Po powrocie w rodzinne strony włączył się do walki konspiracyjnej z niemieckim okupantem, rychło zostając dowódcą drużyny z Kudelczyna, a potem dowódcą oddziału Kedywu.
 

Zabić Gramssa!

 

Do legendy przeszły zorganizowane przez niego akcje sabotażowo – dywersyjne i bojowe. Wśród nich na uwagę zasługują zwłaszcza kilka np. te mające na celu zgładzenie znienawidzonego starosty sokołowskiego Ernesta Gramssa. Pomimo, że nie udało się zabić osławionego kata Podlasia to udowodnił w ten sposób, że nawet najwyższy rangą hitlerowski oficer nie może się czuć w pełni bezpiecznie na zarządzanym przez siebie terenie.

Do końca życia nie zapomniał chyba Gramss napadu na własną silnie strzeżoną siedzibę w Sokołowie. Był to z kolei trzeci zamach przeprowadzony na tego urzędnika niemieckiego i miał miejsce 26 X 1943 r. Wichura oczywiście zaplanował wszystko sam z najbliższymi sobie współpracownikami nie informując o swoich zamierzeniach przełożonych i bez ich zgody wciągnął do tego akowców z sąsiedniego powiatu węgrowskiego, którzy mieli go ubezpieczać z tamtej strony. Do bezpośredniego wykonania zadania zaangażował znaczne siły, bo aż 22 uzbrojonych partyzantów.

Ciemną, październikową nocą akowcy sforsowali najeżony zasiekami przypałacowy mur w starej rezydencji Malewiczów na Przeździatce, gdzie rezydował starosta Gramss. Sprawnie i cicho rozbrojono następnie dwóch strażników przy bramie i zaskoczono we śnie kolejnych kilkunastu na wartowni. Tam zdobyto szczegółowe informacje o rozlokowaniu innych ważnych obiektów i dokładnym miejscu, gdzie znajduje się sypialnia Gramssa. Zamknięte drzwi rezydencji pałacowej otwarto wybijając boczną szybę. Nie ma sensu zachowywać dalej ciszy. Postaje tumult i zamieszanie w ciemnościach holu budynku. Hałas budzi znajdujących się w środku Niemców, w tym i starostę. Partyzanci z Wichurą na czele przypuszczają szturm na zabarykadowaną sypialnię skąd zaczyna się ostrzeliwać przez ściany i drzwi przerażony Gramss. Wreszcie salwuje się ucieczką przez okno do parku dworskiego. Oleksiak ranny w bok słyszy włączoną syrenę alarmową, przez okna widać wystrzeliwane rakiety rozjaśniające nocne niebo. Nie ma dalej co zwlekać, zaraz okolica zaroi się nieprzyjacielskim wojskiem. Daje sygnał do ewakuacji. Oddział szczęśliwie wycofuje się na Las Przeździecki. Przybyła na miejsce żandarmeria nie ma już z kim walczyć.
 

Poległ w akcji

 

Wiele ryzykownych, a wręcz szaleńczych misji musiało wcześniej czy później przyczynić się do tego, że Wichura zginął podczas wykonywania niebezpiecznego zadania. Jednak uniknął schwytania, pokazowej egzekucji, czy też niegodnej śmierci w którymś z hitlerowskich obozów zagłady.

Nic nie zapowiadało tego, że 6 grudnia 1943 r. okaże się ostatnim dniem życia Henryka Oleksiaka.

To miała być bowiem jedna z tych samorzutnych akcji, nie uzgodniona z władzami AK. Chodziło w niej o wykonanie wyroku na zarządcy przejętych przez Niemców majątków Paulinów i Seroczynek – Eugeniuszu Sulerzyckim, Polaku wysiedlonym wraz z rodziną z Wielkopolski. Choć Oleksiak parokrotnie zasadzał się na Sulerzyckiego jak do tej pory nie udało mu się nawet go zadrasnąć. Akcje okazywały się pechowe, jak gdyby stanowiły przestrogę dla Wichury. Ten jednak nic z tego sobie nie robił. Na początku grudnia zaplanowano próbę kolejnego wykonania wyroku. Wraz z Witoldem Ręczmieniem Oleksiak zasadził się na wracającego z majątku powozem Szulerzyckiego. Ten nie dał się zaskoczyć, choć do zabudowań folwarcznych nie było wszak daleko i kiedy partyzanci zatrzymali bryczkę, a Wichura wszedł na stopień Sulerzycki wyciągnął błyskawicznie pistolet zza pazuchy i strzelił prosto w głowę Oleksiaka. Wichura stoczył się zalany krwią na ziemię, konie wystraszone wystrzałem poniosły powóz ratując tym samym zarządcę przed towarzyszem Oleksiaka. Zresztą ten widząc co się stało rzucił się na pomoc ciężko rannemu Wichurze. Na odgłos strzelaniny jak spod ziemi na drodze wyrośli niemieccy żołnierze biegnąc zbliżali się coraz bliżej do partyzantów. Wtedy Oleksiak zmusił Ręczmienia by ten go dobił i dalej ratował się sam. Był to ostatni moment na skuteczną ucieczkę i „Mak” skorzystał szczęśliwie z niej.

 

Natychmiast też Niemcy donieśli o zabiciu Wichury staroście Gramssowi. Ten nie bez powodu przydzielił potem Sulerzyckiemu jako stałą, prywatną ochronę 12 żołnierzy, gdyż podejmowano jeszcze bezskuteczne akcje odwetowe wymierzone w jego osobę.

 

Pamiętamy o nim

 

Wiele osób nawet z kręgu „Wichury” kwestionowało zasadność działań w celu zgładzenia zarządcy Sulerzyckiego. Zwłaszcza, że człowiek ten wykorzystując swoje stanowisko niejednokrotnie pomagał Polakom prześladowanym przez hitlerowców, ale nie zmieniało to faktu iż współpracował z okupantami, a to Oleksiakowi wystarczało aż nadto. Wszystkim też znany był zaś gwałtowny charakter i porywczy temperament Oleksiaka, częsta samowola i dążenie do przeprowadzania akcji własnymi siłami bez wcześniejszego uzgodnienia ich z miejscowym dowództwem AK. Z drugiej strony nikt nie śmiał głośno kwestionować jego patriotyzmu, oddania sprawie i ustawicznego stawiania przez „Wichurę” swego życia na szali.

Oleksiak był jak ta nieokiełznana wichura, ale potrafił też jak nikt inny skupić wokół siebie chętnych do czynnej walki, gotowych pójść za nim nawet w ogień. Jego zalety i predyspozycje w czasie pokoju nie mogły się w pełni ujawnić z przyczyn oczywistych, ale kiedy nadarzyła się okazja podczas wojny i okupacji oddał dla kraju nieocenione zasługi. Historia Polski znała wielu takich ludzi, których talenty odpowiednio ukierunkowane wykorzystywane były tak jak należało – do bezpardonowej walki z wrogiem. Zginął bohatersko za wolną Polskę i taki pozostał w naszej pamięci.

DARIUSZ KOSIERADZKI

fot. archiwa rodziny Oleksiaków

 

patrz też http://fotografika.i-csa.com/sokolow/historia_i_legendy/jan_kurc.html

 

 

 

Poprawiony (sobota, 18 września 2010 08:59)

 

Z dziejów parafii w Seroczynie

 

Drewniana cerkiew unicka w Seroczynie w XIX w. była kilkakrotnie remontowana i przebudowywana m.in. staraniem księdza unickiego Nikona Dyakowskiego (1849r.) oraz przez popa prawosławnego Seweryna Mogielnickiego w l. 1878-1888.


Skarbiec Ziemi Sokołowskiej Z dziejów parafii w Seroczynie

Buntowniczego proboszcza Nikona wywieziono w głąb Rosji


Od dawnych czasów okoliczne ziemie zamieszkiwali bojarowie ruscy posiadający wiele obowiązków na rzecz państwa, ale wyposażeni też w pewne przywileje. Ich sytuacja uległa radykalnej zmianie na gorsze w XVI w.


Już na przełomie XIV/XV w. napłynęła na Podlasie nowa rzesza osadników z Polski, głównie drobnej szlachty, która poczęła usuwać w cień dotychczasowych właścicieli, oraz zmieniać panujące stosunki społeczne. Balansujący do tej pory na granicy dwóch stanów bojarowie powoli stawali się zwykłym chłopstwem, choć trzeba zaznaczyć, że niektórym z nich, zwłaszcza tym bogatszym udało się wykorzystać sprzyjającą koniunkturę i wejść w szeregi szlachty. Proces ten nie był nagły i ciągnął się przez stulecia. Początkowo skutecznie hamował go wielki książę litewski Witold, który poczynił w 1 poł. XV w. wiele nadań i przywilejów np. zrównanie w prawach ze szlachtą polską dla bojarów putnych m.in. z Seroczyna. Większość z bojarów seroczyńskich niestety nie sprostała nowemu. Jeszcze w latach 1553-1569 wymienia się w pismach kancelarii drohiczyńskiej szereg okolicznych bojarów ruskiego pochodzenia, którzy zostali zapisani w dokumentach urzędowych. Na uwagę zasługuje zwłaszcza wzmianka z 5 czerwca 1553 r., gdzie podano kilku z nich właścicieli części gruntów w Seroczynie i Łazowie tj. Mikołaja, Iwana, Hrycza, Chwierdora, Kuśmę i Oniska.


Dworzec alias Syroczyno


W stuleciu piętnastym właścicielem znacznej części ziemi w Seroczynie był Jan Chądzyński herbu Ciołek. Od pewnego czasu myślał on o sprzedaży tutejszego majątku i w 1463 r. odstąpił ją dziedzicowi z Miedznej Stanisławowi Karskiemu (1441-1479) herbu Korab. W 1479 r. Stanisław Karski tytułował się dziedzicem Miedznej, Orzeszówki, Tchórzowej Woli, Ugoszczy i „Dworca alias Syroczyno.” Pod tą samą datą w dokumentach występuje też niejaki Jakub Waszkiewicz Syroczyński, który został pozwany do sądu przez męża swej siostry Jakuba „Nagórkę” Mężyńskiego. Kolejnymi panami na tych ziemiach byli na początku XVI w. Klimczyccy i to od nich dobra przeszły w ręce Piotra Kiszki herbu Dąbrowa, wojewody połockiego (1519-1532) i starosty drohickiego (1522-1532), zresztą niedalekiego sąsiada, bo dziedzica ze Sterdyni. Część ziemi posiadali w Seroczynie również Chądzyńscy. W 1569 r. podczas popisu pospolitego ruszenia odnotowano obecność Piotra Chądzyńskiego, dziedzica z Seroczyna, który stanął na przegląd również jako reprezentant swego chorego brata.

Jak się wydaje miejscowa ludność wyznania prawosławnego początkowo uczęszczała na nabożeństwa do cerkwi łazowskiej, tu też odprowadzano dziesięcinę. Działo się tak aż do 1596 r. wtedy to wnuk Piotra – starosta drohicki Mikołaj Kiszka (1565-1620) herbu Dąbrowa ufundował pierwszą drewnianą świątynię prawosławną i wyposażył miejscowego popa, wydał też odpowiedni przywilej datowany na 31 maja 1596 r.

 

Musiało upłyną jeszcze kilkanaście lat zanim wierni wraz z duchownym za zgodą dziedzica podjęli decyzję o przystąpieniu do unii kościelnej z rzymskimi – katolikami. Stało się to w 1611 r. Wtedy też dokonano erekcji parafii w Seroczynie. Pierwszym proboszczem został ksiądz Jan Wierzbowicz, który odebrał od właściciela dóbr wyżej wymienionego Mikołaja Kiszkę, syna wojewody podlaskiego Mikołaja (zm.1587) specjalny dokument z przywilejami i nadaniami na rzecz cerkwi unickiej w Seroczynie.


Kolejni fundatorzy i dobrodzieje


W 1670 r. wybudowano drugą z kolei cerkiew w Seroczynie pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Fundatorem był dziedzic ze Sterdyni, wojewoda podlaski Zbigniew Ossoliński, a nad pracami czuwał ówczesny proboszcz ks. Paweł Hotowicki (1670-1683). Odpowiedni dokument fundacyjny porządkujący materialne sprawy parafii, czyli zatwierdzający dotychczasowe przywileje i nadający nowe wpisano do ksiąg sądowych drohickich w 1674 r. Dobrodzieje Ossolińscy jeszcze wielokrotnie w stuleciu osiemnastym wspierali cerkiew seroczyńską, której byli kolatorami. Dużą hojnością wykazał się spośród nich zwłaszcza wnuk wojewody Zbigniewa – starosta drohicki, hrabia Jan Stanisław Ossoliński (zm. 1770 r.), odnotowany w dokumentach parafialnych w 1757 r.

Na początku XIX w. postanowiono dostosować starą świątynię unicką w Seroczynie do wymogów architektury katolickiej. W 1822 r. dobudowano do kościoła część wyjściową, a przy okazji nieco podreperowano naruszony zębem czasu budynek. Nie na wiele się to jednak zdało, bo już kilkanaście lat później wynikała potrzeba gruntownej przebudowy tego obiektu. Trudu tego podjął się proboszcz seroczyńsko-łazowski, administrator w latach 1844 - 1868 ks. Nikon Dyakowski (1779-1875). To on wyjednał na ten szczytny cel pieniądze i wsparcie u dziedziców Sterdyni Pauliny z hrabiów Krasińskich i jej męża Ludwika Górskiego. Intensywne prace budowlano – remontowe ruszyły pełną parą w 1849 r. Z tego okresu pochodzi też stojąca do dziś drewniana dzwonnica konstrukcji słupowej.


Ciężkie czasy prześladowań


Wybuchło powstanie styczniowe, zwłaszcza ciężkie walki partyzanckie toczyły się na terenach Podlasia. Do zbrojnego zrywu włączyło się wielu unitów, a ich duchowni śmiałymi kazaniami nawoływali naród do walki z zaborcą rosyjskim. Jak się okazało miało to mieć brzemienne w skutkach następstwa dla greko – katolików. Rychło okazało się, że carat zamierza wykorzystać dogodną chwilę i wykorzystując moment zastosował drastyczne sankcje wobec unitów. Bezprawnie zlikwidowano unię kościelną od trzystu lat będącą filarem wspólnego w miarę zgodnego współżycia większości podlaskiej ludności. Represje dotknęły księży unickich twardo broniących wiary. Za swój patriotyzm przyszło zapłacić też duchownemu z Seroczyna ks. Nikonowi. Aresztowano go w 1868 r. i deportowano najpierw do radomia a stamtąd w głąb Rosji do Nowogrodu. W 1875 r. cerkiew seroczyńską zamieniono na prawosławną, większość zastraszonych wiernych przystąpiła pozornie do prawosławia. W miejsce buntowniczego proboszcza Nikona Dyakowskiego przyszedł na parafię dawny duchowny unicki, a teraz prawosławny ks. Seweryn Mogielnicki (1853-1889), który był całkowicie uległy wobec władz rosyjskich. Dla posłusznych woli cara były specjalne przywileje, sypnęły się też pieniądze. Tak stało się i w Seroczynie. Nowy proboszcz niemal natychmiast otrzymał wsparcie materialne od zaborców dzięki czemu mógł sobi8e pozwolić na przeprowadzenie kolejnych inwestycji. W 1878 r. pop Mogielnicki wymienił pokrycie dachowe na świątyni, dostosował też stary kościół do wymagań obrządku prawosławnego. Kolejną inwestycją, którą przeprowadził ów przed swoją śmiercią w 1889 r. była budowa kopuły i wymiana fundamentu na ceglany.

Prawosławnym śladem jest bez wątpienia nagrobna, żelazna płyta znajdująca się za kościołem, pochowano tu zmarłego w 1895 r. Mikołaja Lisowskiego. Żywa jest też pamięć o bohaterskim proboszczu Nikonie Dyakowskim i Unitach Podlaskich, czego dowodem może być upamiętniająca ich tablica i rzeźba ufundowane w 2000 r.


Czasy współczesne


Prawosławi utrzymywało się pozornie w Seroczynie do 1915 r. Wraz z opuszczeniem przez wojska rosyjskie i carską administrację terenów Królestwa Polskiego odżyły nadzieje byłych unitów na wolność religijną. W chwili odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 r. świątynia seroczyńska została zwrócona katolikom, co potwierdził jeszcze w 1921 r. biskup Henryk Przeździecki podnosząc tę placówkę do rangi samodzielnej parafii. Stara, drewniana świątyni, ustawicznie remontowana i odnawiana służyła wiernym aż do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. W międzyczasie stanęła piętrowa, murowana plebania, wystawiona w latach 1986-1987 przez proboszcza ks. Zdzisława Młynarskiego. Niedługo później zaistniała możliwość spełnienia marzeń kolejnych proboszczów seroczyńskich i mieszkańców wsi. Postanowiono wybudować nowy, murowany kościół parafialny. Na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego, które miało miejsce 14 września 1991 r. przybył biskup siedlecki ks. Jan Mazur. Prace budowlane i wykończeniowe trwały trzy lata, zaangażowali się w nie niezwykle ofiarnie parafianie i proboszcz Bogusław Bukowicki. Wreszcie w święto Podwyższenia Krzyża Świętego w 1993 r. w obecności aż trzech biskupów dokonano uroczystej konsekracji kościoła seroczyńskiego.

Miejscowi szczycą się też swoim rodakiem, bowiem z parafii seroczyńskiej pochodzi ks. Jan Kazimierz Wilk biskup diecezji Formosa w Brazylii.

Jadąc drogą z Seroczyna do Szwejk nie da się nie zauważyć znajdujących się poniżej pnącej się do góry szosy zabudowań zespołu parafialnego. Widok jest naprawdę wspaniały.

DARIUSZ KOSIERADZKI

fot. Dariusz Kosieradzki

 

 Poprawiony (sobota, 18 września 2010 09:00)

 
Więcej artykułów…