środa, 25 listopada 2015

Sawiccy z Sawic Broniszy i Ruskich

 

Sawiccy herbów różnych
 
Bronili Brześcia przed Szwedami
 
To jedno z liczniej reprezentowanych nazwisk w Polsce, używa go współcześnie 33.735 osób. J.M Zawadzki podaje, że w rankingu 1000 najpopularniejszych nazwisk zostali sklasyfikowani na pozycji 64.
 
Najwięcej Sawickich mieszka w Warszawie i okolicach (ok. 4 tys.), ale nie brak ich także na terytorium byłego województwa siedleckiego. W powiecie sokołowskim ludzi o takim nazwisku można spotkać w wielu miejscowościach.
 
Gniazdem rodowym Sawickich z Podlasia według heraldyków są nasze Sawice sokołowskie. „Encyklopedia szlachecka...” wymienia m.in. trzy odrębne rodziny noszące takie nazwisko i przydaje im trzy różne herby : „Sawickich herbu Cholewa – 1560 r. z Sawic sokołowskich; Sawickich herbu Lubicz – 1500 r. z Sawic sokołowskich, Litwy i poznańskiego oraz Sawickich herbu Wieniawa – 1500 r. (też) z Sawicz drohickich (czyli sokołowskich)”. Heraldyk Kacper Niesiecki dodaje jeszcze do nich : Sawickich herbu Ślepowron i Nowina. Z nich Sawiccy Lubicze zamieszkiwali wówczas w województwie podlaskim, Sawiccy herbu Cholewa w województwie brzeskim litewskim, Sawiccy klejnotu szlacheckiego Nowina w ziemi mielnickiej i Sawiccy herbu Ślepowron w województwie wileńskim. Podobno ta różnorodność herbowa u naszych Sawickich wzięła się z tego, iż na Sawicach dziedziczyło kilka odrębnych rodów rycerskich, które jak to było wtedy w zwyczaju od swych posiadłości przybrały następnie nowe nazwisko – Sawiccy.
 
Tomasz Jaszczołt stara się wyjaśnić zamieszanie herbowe wśród naszych Sawickich w sposób następujący: „Sawiccy z Sawic Broniszy byli najpewniej herbu Lubicz, z tej rodziny pochodził Maciej Sawicki kasztelan podlaski. Sawiccy z Sawic Ruskich byli herbu Suchekownaty. W 1438 r. Stanisław z Sawic świadczy na dokumencie fundacyjnym kościoła w Wyrozębach. W najstarszych aktach sądowych występowali: 1465 r. ksiądz Tomasz z Sawic ze swoimi braćmi stryjecznymi Pawłem, Danielem i Maciejem. W 1470 r. Sawiccy procesowali się o granice z Kożuchowskimi, w 1472 r. w dokumentach podpisali się Maciej z Sawic i Daniel Sawicki, a w 1479 r. Maciej Sawicki i Mikołaj Sawicki, syn Bronisza, z kolei w 1482 r. Andrzej i Maciej Sawiccy, oraz Mikołaj Sawicki Broniszowicz i w 1484 r. Mikołaj Sawicki. W 1567 r. na popis pospolitego ruszenia stawiło się 9 Sawickich z Sawic Ruskich i 21 z Sawic Broniszów”. 
       
Także Jabłonowski informuje, iż w 1580 r. „podatek wojenny” z Sawic Broniszy odprowadza Stanisław Sawicki, syn Grzegorza a z Sawic Ruskich – Paweł Sawicki, syn Piotra. Obaj z 10 włók ziemskich.
 
W „Źródłach do dziejów Podlasia...” (XVI w.) możemy przeczytać o przywileju królewskim z 1555 r., w którym nadaje się niejakiemu „ Matysowi Sawickiemu 6 włók ziemskich na Starczewiczach” – ów Sawicki zwany jest później imionami : Mateusz lub Maciej – ale to podobno ta sama osoba.
 
 
Wspomniany wyżej przywilej kancelaria królewska potwierdza w 1568 r. Chojnie obdarowany był wtedy wojskim drohickim, następnie w latach 1569 – 1576 kasztelanem podlaskim. W międzyczasie zostaje starostą mielnickim (1574 r.) a umiera w 1581 r. wcześniej zabezpieczając karierę swemu synowi – Wojciechowi Sawickiemu. Ten piastuje kolejno godności : wojskiego 1570 r. i kasztelana w latach 1576 – 1611. Jabłonowski szeroko rozpisuje się o tej rodzinie : „Sawiccy wynoszą się bardzo szybko. Tomasz osiedla się 1527 r. w „ civis narrensis” – (przyp. DK – mieście Narew) i dostaje wójtostwo dziedziczne tamże. Wnuk jego Mateusz „djak” kanclerza Radziwiłła dostaje za jego poparciem przywilej na ludzi drohickiego imienia – Starczewicze, potem przewóz przez Bug, dalej zostaje podkomorzym drohickim, starostą mielnickim, nareszcie senatorem.”
 
Z tych Sawickich, herbu Cholewa vel Klamry wywodził się wojewoda brzeski litewski Melchior. Nietuzinkowa postać – człowiek wszechstronnie wykształcony m.in. na Uniwersytecie Wileńskim. Piastował urzędy i godności: łowczego mielnickiego, starosty grodzieńskiego a z nominacji królewskiej został kasztelanem brzeskim. W czasie „potopu szwedzkiego” odznaczył się upartym odmawianiem poddania nieprzyjacielowi Brześcia nad Bugiem. Dopiero w 1657 r. musiał ulec przeważającym siłom połączonych armii króla szwedzkiego Karola i księcia siedmiogrodzkiego Rakoczego, i twierdzę poddał. Odbyło się to jednak na honorowych warunkach a garnizon polski wierny Janowi Kazimierzowi wyszedł z Brześcia przy rozwiniętych chorągwiach, pod bronią, mając zagwarantowany swobodny przemarsz. Opuszczona przez załogę Malchiora Sawickiego forteca została obsadzona żołnierzami Rakoczego. Krótko się jednak nieprzyjaciel panoszył i smutny go później spotkał los. Melchior Stanisław Sawicki zmarł 4 I 1668 r.
 
Przedstawiając sylwetki Sawickich, nie sposób pominąć innych przedstawicieli tego rodu znanych np. z pracy Jerzego Urwanowicza pt. „Urzędnicy podlascy XIV – XVIII...” wymienia bowiem on : Sawickich z których – Andrzej był łowczym mielnickim (1658 –66); Jan – skarbnikiem drohickim (1658); Paweł Władysław – sędzią mielnickim (1665 – 71); Stanisław – komornikiem drohickim, stolnikiem podlaski (1623 – 33), kolejny Stanisław – miecznikiem mielnickim (1653); Wojciech – wojskim drohickim (1570 – 76); Jan – skarbnikiem podlaskim (1647), zmarłym 16 VIII 1664 r. i ostatniego z nich tj. Stanisława Jana Sawickiego, syna Jana – chorążego mielnickiego w latach 1674 – 1694.
 
DARIUSZ KOSIERADZKI
 

NOTATKI wlasne - SAWICCY              
Jedno z liczniej reprezentowanych nazwisk w Polsce, używa go współcześnie 33.735 ludzi. J.M Zawadzki podaje, że w rankingu 1000 najpopularniejszych nazwisk zostali sklasyfikowani na pozycji 64. Najwięcej Sawickich mieszka oczywiście w Warszawie i okolicach (ok. 4 tys.), ale nie brak ich także na terytorium byłego województwa siedleckiego (761 obywateli). W powiecie sokołowskim ludzi o takim nazwisku można spotkać m.in. w Sokołowie, Borychowie, Buczynie Szlacheckim, Ceranowie, Dmochach Rogalach, Dzierzbach Włościańskich, Grzymałach, Jabłonnie Lackiej, Kobylanach Górnych, Kożuchowie, Kupientynie, Liszkach, Łazowie, Łubiankach, Niewiadomej, Ostrowcu, Ratyńcu Nowym, Repkach, Smuniewie, Wyszomierzu, , Zalesiu i oczywiście w Sawicach ? Broniszach, - Dworze oraz ? Wsi.
Gniazdem rodowym Sawickich z Podlasia według heraldyków są nasze Sawice sokołowskie. "Encyklopedia szlachecka..." wymienia m.in. trzy odrębne rodziny noszące takie nazwisko i przydaje im trzy różne herby : [...] Sawickich herbu Cholewa ? 1560 r. z Sawic sokołowskich; Sawickich herbu Lubicz - 1500 r. z Sawic sokołowskich, Litwy i poznańskiego oraz Sawickich herbu Wieniawa - 1500 r. (też) z Sawicz drohickich (czyli sokołowskich). Heraldyk Kacper Niesiecki dodaje jeszcze do nich : Sawickich herbu Ślepowron i Nowina. Z nich Sawiccy Lubicze zamieszkiwali wówczas w województwie podlaskim, Sawiccy herbu Cholewa w województwie brzeskim litewskim, Sawiccy klejnotu szlacheckiego Nowina w ziemi mielnickiej i Sawiccy herbu Ślepowron w województwie wileńskim. Podobno ta różnorodność herbowa u naszych Sawickich wzięła się z tego, iż na Sawicach dziedziczyło kilka odrębnych rodów rycerskich, które jak to było wtedy w zwyczaju od swych posiadłości przybrali następnie nowe nazwisko ? Sawiccy. Choć część rozległych dóbr zwanych Sawicami, jeszcze w 1547 r. było wzmiankowane przez kancelarię Jagiellonów jako tzw. królewszczyzna, chodzi o Sawice Ruskie. [...] Jednak jeszcze przed 1570 r. oddane zostały wojewodzie wileńskiemu Mikołajowi Radziwiłłowi, a w 1611 r. na wieczność otrzymuje je łowczy podlaski Hieronim z rodu litewsko -?ruskiego Niemirów. [...] Takie informacje o Sawicach przekazuje Aleksander Jabłonowski, który podaje, że na popis wojenny ziemian województwa podlaskiego w 1528 r. Sawiccy stawili się dwoma odrębnymi grupami tj. [...] Sawickii zemiane 3 konie i Sawickiy 1 kon [...] Sumując dane liczbowe otrzymamy poczet konnych żołnierzy złożony z 5 konnych z pachołkami. Także Jabłonowski informuje, iż w 1580 r. "podatek wojenny" z Sawic Broniszy odprowadza Stanisław Sawicki, syn Grzegorza a z Sawic Ruskich - Paweł Sawicki, syn Piotra. Obaj z 10 włók ziemskich. Poprzestanę na podaniu zaledwie kilku ciekawostek związanych z naszymi Sawickimi. I tak w "Źródłach do dziejów Podlasia..." (XVI w.) możemy przeczytać o przywileju królewskim z 1555 r., w którym nadaje się niejakiemu - Matysowi Sawickiemu 6 włók ziemskich na Starczewiczach - "ów Sawicki zwany jest później imionami : Mateusz lub Maciej" ale to podobno ta sama osoba.
Wspomniany wyżej przywilej kancelaria królewska potwierdza w 1568 r. Chojnie obdarowany był wtedy wojskim drohickim, następnie w latach 1569 - 1576 kasztelanem podlaskim. W międzyczasie zostaje starostą mielnickim (1574 r.) a umiera w 1581 r. wcześniej zabezpieczając karierę swemu synowi - Wojciechowi Sawickiemu. Ten piastuje kolejno godności : wojskiego 1570 r. i kasztelana w latach 1576 - 1611. Jabłonowski szeroko rozpisuje się o tej rodzinie : [...] Sawiccy wynoszą się bardzo szybko. Tomasz osiedla się 1527 r. w "civis narrensis" - (przyp. DK - mieście Narew) i dostaje wójtostwo dziedziczne tamże. Wnuk jego Mateusz "djak" kanclerza Radziwiłła dostaje za jego poparciem przywilej na ludzi drohickiego imienia - Starczewicze, potem przewóz przez Bug, dalej zostaje podkomorzym drohickim, starostą mielnickim, nareszcie senatorem [...]
Z tych Sawickich, herbu Cholewa vel Klamry wywodził się wojewoda brzeski litewski Melchior. Nietuzinkowa postać ? człowiek wszechstronnie wykształcony m.in. na Uniwersytecie Wileńskim. Piastował urzędy i godności : łowczego mielnickiego, starosty grodzieńskiego a z nominacji królewskiej został kasztelanem brzeskim. W czasie "potopu szwedzkiego" odznaczył się upartym odmawianiem poddania nieprzyjacielowi Brześcia nad Bugiem. Dopiero w 1657 r. musiał ulec przeważającym siłom połączonych armii króla szwedzkiego Karola i księcia siedmiogrodzkiego Rakoczego, i twierdzę poddał. Odbyło się to jednak na honorowych warunkach a garnizon polski wierny Janowi Kazimierzowi wyszedł z Brześcia przy rozwiniętych chorągwiach, pod bronią, mając zagwarantowany swobodny przemarsz. Opuszczona przez załogę Malchiora Sawickiego forteca została obsadzona żołnierzami Rakoczego. Krótko się jednak nieprzyjaciel panoszył i smutny go później spotkał los, ale to już inna opowieść, której finał możecie drodzy Czytelnicy poznać z kart historii Polski. Melchior Stanisław Sawicki zmarł 4 I 1668 r.
Przedstawiając sylwetki Sawickich, nie sposób pominąć milczeniem innych przedstawicieli tego rodu znanych np. z pracy Jerzego Urwanowicza pt. "Urzędnicy podlascy XIV - XVIII..." wymienia bowiem on : Sawickich z których - Andrzej był łowczym mielnickim (1658 ?66); Jan - skarbnikiem drohickim (1658); Paweł Władysław - sędzią mielnickim (1665 ? 71); Stanisław - komornikiem drohickim, stolnikiem podlaski (1623 - 33), kolejny Stanisław - miecznikiem mielnickim (1653); Wojciech - wojskim drohickim (1570 - 76); Jan - skarbnikiem podlaskim (1647), zmarłym 16 VIII 1664 r. i ostatniego z nich tj. Stanisława Jana Sawickiego, syna Jana - chorążego mielnickiego w latach 1674 - 1694.

 

MATERIALY DODATKOWE  o Sawickich
NADESLANE PRZEZ JULIANA SAWICKIEGO


CZESC 1


Witam Panie Darku,
podoba mi się Co piszesz o Rodach Podlasia, bo moi Sawiccy pochodzą z Podlasie, a wcześniej wychodzi mi że z Podola ( krewni Giedyminowiczów z racji ich żon ) a jeszcze wcześniej z Mołdawii i prawdopodobnie z Wenecji, dwaj bracia Roman i Wołosza ( ziemianie rycerze ) z czasów cesarza z Teodozjuszu po 388 roku uciekli w czasie herezji nad Dunaj, oczywiście inne nazwisko mieć musieli ( np. Bogdan Voda w 1359 i syn Stefan Muszata,to nazwisko od żony a córki rzymianina z Seretu ). I od razu jako wedle zdjęcia jesteś młodszy bo ja czasowy na emeryturze i możemy sobie pisać po imieniu - proponuje. Co do Bojarów to zanim ruskich czy litewskich w Sawicach to byli to oni założyciele księstwa Mołdawskiego herbu Bawola Głowa, a potem po Grunwaldzie dostali od Jagiełły nowy herb Lubicz i wieś lub cześć Sawice która według ministra Marka Sawickiego jest od 1350 roku . Dodam ze wszystkie moje odkrycia są na podstawie metryk , herbarzy , drzewek Sawickich ,jedno herbu Lubicz od 1684 r. i drugie herb Nowina z poszerzonym opisem po rusku od około 1628 urodzony protoplasta to Alexander Sawicki na Czarnych Łozach które dostał tą ziemię w 1568 r. od króla Zygmunta Augusta - Maciej kasztelan Podlasia. Jest list jako legenda przekazywana z pokolenie na pokolenie od Kajetana Sawickiego z Francji, listu ten o legendzie rodzinnej skąd Nasz Ród i piszą do mnie Sawiccy i pokrewni z całego świata. Moj 4 x pradziadek to Jakub Walenty Sawicki Vice Regent Grodzki w sądzie w Chęcinach i jego ślub z Jadwiga Hreczką z Woli Morawickiej w 1762 r w Brzezinach kolo Kielc ,to najstarszy dowód mego pochodzenia. Wiem tez ze Maciej kasztelan i jego zona Anna z Kalisek był synem Adama i chyba też Anny z Kosierad ,ci Sawiccy byli wtedy herbu Suchekomnaty w 1584 r.
Plus mam jego genealogie w moją stronę  ze zdjęciami np. Ignacy Sawicki z rodzina - wygnany z Ujazdka powstaniec styczniowy i gen Witold Nowina Sawicki gen. brygady na uchodźctwie ,uczestnik dwu wojen i bitwy pd Monte Cassino jako dowódca brygady a jego pradziad Filip Sawicki jeden z  synów Walentego był z Napoleonem pod Moskwa odznaczony legia honorową a z 1813 r przez Napoleona itd. , na początek podam ten list o pochodzeniu Sawickich a może inne było nazwisko przed Grunwaldem i Podlasiem u Sawickich, może bojar Muszata z Mołdawii,pozdrawiam - Julian Sawicki ;

Mario Wacio ( notatki z boku listu  ), do mnie pisał to Kajetan trochę z błędami ale po polsku ;
Praprapradziad z Litwy, Lada i Sawicze
Nazwisko Sawicz, a lada herb, nawet widzialam, jakby reka wyrywala pnia drzewa z korzeniami.
Wojskowy, konfederat. Po zamieszkach politycznych sprzedal majatki I uciek do Zaklikowa gdzie kupyl
Majatek w 1782, 1783 ?. Mial 80 wolow I koni. Rodzina z Rus, Kijow, od Sawicze Sawicki.
Na Litwie mieli posiadlosc Mitruny. Przodek z Litwy, Sasza kupyl od Zamoyskich majatek w Zaklikowie.
Dwa herby (podkowa i krzyz).
List ;
Zanotowałem sobie legendę która usłyszałem dawno dawno temu.
“Sawiccy to szlachecka rodzina od  bojarow litewsko ruskich.
Z Litwy jakis zamozny bojar, Roman przybyl nad Niemnem i osiedlyl sie kolo Nieświerza. Jego zona ksiezniczka ruska. Jego choragiew miala glowe byka z lwem po zony. Synowie Piotr? I Paweł ? zdaje mi sie pułkownikami wzieli udzial w wyprawach przeciw krzyzakom. Otrzymali od Jagielly nowe posiadlosci nad Bugiem i herb Lubicz. Na podlasiu przodkowie byli administratorami dobr krolewskich ,pelnili liczne funkcje na dworze ksiazat litewskich”.
Pra pra pra dziad, konfederat barski sprzedal swoje posiadlosci zwane Lada I Sawicze na
grodzienczyznie ( w Mitruny u kuzyna byl nasz ojciec kiedy pracowal pod wilnem, stamtad nie pochodzyl pra…dziad). Jego swoboda finansowa pozwolila mu kupic majateczek w Zaklikowie , ale
Wczesniej ? Cos Kolo Płonki, tam byla jakas rodzina nasza. Szczebrzeszyn Bilgoraj bratanek ojca
mial majatek.  Na poludniu Sandomierza nad Wislą  byl stryj.
Imiona w rodzinie - Antoni, Jan, Michał, Aleksander,Tomasz. Dziad ? Pradziad ? kuzyn ? stryj?
Zamoyscy, ojciec mial propozycje pracy w Zwierzyncu od Rylskiego (znajomy z kijowa) , tam
mieszkaliscie z nimi i z Mossakowskimi.
Tarnowscy, kreci mi sie w glowie ze to raczej dowodca z czasow konfederacji, jak to bylo? Już
Herb, herby..byl wiec pierwotny, glowa byka i lew, Stasio znalaz w ksiazce w warszawie ten herb-
Bawola glowa a to litewski - herb Lubicz polski od Jagielly. Teras w starych papierach ojca byl duzy
dokument z drzewem Genealogicznym a tam inny herb, krzyz (miecz) i podkowa,  noga byla nad
Korona (a nie reka...!) Przed wojna mialem stary obraz przodka, konfederata, w kącie
Herb z ta noga (wygladal jako tako jak Marysienka sobie zapamietala…). No ten herb mam jeszcze
Na wizytowce ojca, kiedy Kajtus moj ulan najdrozszy przyjedzie w lecie, dam mu ta cenna pamiatke.

CZESC 2

Podam Ci po rusku dokument o Sawickich i Radziwiłłach  który mam od Dymitra z Rosji, a to wnuk Sawickiej ( mam ich zdjęcia z 1910 r. z Kleszczeli lub Łosionki ). Myślę ze z Radziwiłłami musieli być Sawiccy rodzina bliska kiedy wychowywali i kształcili Sawickich , no i nie spotkałem by się ze sobą żenili. Podam tez moje najstarsze drzewko Sawickich , na pewno jeszcze z błędami, ale poprawiać łatwiej jak jest co, tak myślę , moje zapiski maja około 300 stron, a drzewko choć to skrót ale długie wyszło , pozdrawiam - Julian ;

Rodzina Sawickich od początku opisów znalezionych w księgach ,metrykach i listach  ;
1207 r. - Bojar Sawa w księstwie Łukomorie koło Kijowa był kniaziem tego księstwa które to ponownie połączył do kijowskiego.
1380 r. - Sawicki Roman zamożny Bojar rusko litewski żonaty z księżniczką Rus herbu Lew
1388 - Sawicki ( Sawa ) herbu Cholewa na Mazowszu
1410 r. - synowie Romana i Rus  - Piotr i Paweł ? pułkownicy jadą  na wyprawy przeciw Krzyżakom
1422 r. - Od księcia Mołdawii ( wojewody ) Alexandra Dobrego syna Romana I i 2 żony jego Anastazji Narymuntki wnuczki Giedymina jedzie pod Malbork wyprawa w 400 koni na Krzyżaków ( udana )
1438 r. -Stanisław syn Piotra ?  Sawicki z Sawic Sokołowskich  buduje cerkiew w Sawicach
1455 r. Bronisz syn Stanisława ? z Sawic sprzedaje cześć Sawic i buduje nowy dwór zwany Bronisze
1456 -1474 mieszkańcami tej osady, zwanej wówczas Savycze, byli Paweł i dwaj bracia stryjeczni:
Daniło (Daniel) i Maćko (Maciej) - synowie Piotra ? nabyli te dobra w Sawicach od Tomasza z Sawic.
1458 r. - Tomasz syn  Ambrożego  Sawicki, namiestnik zamku w Łucku
1460 r. - syn Pawła  ; Ambroży ? i synowie jego ; Tomasz , Grzegorz
1470 r. Sawiccy procesowali się z Kożuchowskimi o granice
1472 r. Maciej z Sawic i Daniel Sawicki w Sądzie ze Skwierczyńskim ( o Kobylany ? )
1484 r.- synowie Bronisza Sawickiego ; Maciej , Mikołaj , Andrzej i Grzegorz
1500 r. - Maćko i jego syn. ; Jan , Wojciech - synowie Jana ; Matys , Piotr , Andrzej , Jakub, Paweł
1510 r. - Maciej s. Bronisza i jego syn. ; Jan i Rafał - synowie Jana ; Wojciech , Stanisław , Hieronim
1519 r. - Piotr Sawicki - ziemianin w Kobryniu
1527 r. -Tomasz osiedla w„ civis narrensis”wójtostwo dziedziczne w Narwi ; ma s. Adama ?
1535 r. - Maciej s. Adama i Anny z Kosieradzkich ? syn. Jan ,Wojtek , Stanisław, Mikołaj
1545 r.- Jan Sawicki s. Macieja  herbu Nowina ?
1552 . - Wilno - ur. się jezuita Kasper Sawicki herbu Nowina syn Melchiora i Katarzyny Chechelskiej  h. Nowina zm. w 1620 r. we Frankfurcie w Niemczech w powrocie z Rzymu ; rodzice z Podlasia
1555 r.- Maciej lub Mateusz  Sawicki syn Adama - przywilej  króla i wieś Starczewice
1558 r.- Mateusz Sawicki wnuk Tomasza wójt w Narwi i Bielsku, diak woj. Wilna Mikołaja  Radziwiła
1568r. Maciej - Mateusz  Sawicki za zasługi dostaje Czarne Łozy o d króla Zygmunta Augusta
W 1569 r. przysięgę na wierność Koronie po przył. woj.. podlaskiego do Polski składało w Drohiczynie:
1569 r.- Sawice Ruskie: Mikołaj i Paweł s. Piotra ; Andrzej i Jan s. Więcława ; Paweł i Rafał s. Macieja
1569 r. - Sawice Bronisze:  Jan i synowie ; Wojciech , Andrzej , Piotr , Marek , Maciej , Antoni
Wojciech i synowie ; Andrzej, Stanisław - wnuki : Maciej, Wojciech, Mikołaj z Sawicz z Broniszów  Andrzej Sawicki  i synowie ; Jan , Erazm , Biernat , Maciej
Wojciech syn Pawła  i synowie Mikołaj i Bartosz Sawiccy .   
Grzegorz Sawicki s. Bronisza i od synowca swego Jakuba ; Stanisław syn Jakuba, Jakub s. Grzegorza
1570 r - Wojciech Sawicki syn Macieja - Czarne Łozy i Witulin ; starosta mielnika + żona Dłuska
( mama jej Minocka h. Nowina ) synowie -  Mikołaj  i  Krzysztof
1571 - 1610 r. - Paweł Sawicki syn Piotra  wnuk Jana ?''jenerał woysk koronnych'' Stefana Batorego oraz Franciszek syn Pawła herbu Bawola Głowa. pułkownik , rotmistrz powiatu radomskiego
1574 r. - Sawicki herbu Lubicz ; potwierdzone w 1825 roku
1575 r. - Wojciech Sawicki  s. Maćka ? - żona Katarzyna Klausgiewicz s. Jan i  St. Melchior - 1610 r.
1577 r. - Piotr Sawicki syn Wojtka ? - Vice starosta mielnicki ( wójt  miejski )
1578 r.- Mikołaj Sawicki syn Macieja  rewizor królewski -  kasztelanic podlaski
1582 r. -Stanisław syn Macieja - Sitno w pow. Bydgoszcz  + Katarzyna Rymarzewska - syn Marcin ,
                                                                            i Katarzyna Tłokińska - syn Władysław - 1600 r.
1582 r. Sawicki Wojtek zapisuje Urząd Komendanta Mielnika syn. Mikołaj i Krzysztof ( h. Nowina )
1583 r. Albrycht i brat Mikołaj syn. Macieja z Sawic sprzedali kamienice w Wilnie Krzysz.Zaliwskiemu
1584 r. Sawice ruskie ; Mateusz Sawicki - przodek ; Piotr ; Paweł syn Piotra ; Antoni syn Jana
1585 rok ; Sawicki Krzysztof i Jan z Sawic Ruskich - wszyscy herbu Suchekomnaty
1585 r. - wnuk jego ( Tomasza ) Mateusz - Maciej „djak” kanclerza Radziwiłła podkomorzym  drohickim, starostą mielnickim, nareszcie senatorem.” - kasztelanem
1588.05.09 -przysięga Wojciecha Sawickiego starosty mielnickiego na wierność Zygmuntowi III królowi
1589 r. - Bohdan Sawicki ze wsi Kiworty - ziemianin
1590 r. - Jan Sawicki zasłużony żołnierz u boku króla ; Sawicki herbu Nowina z Podlasia
1600 r. - 1668 r. - Stanisław Melchior Sawicki syn Wojciecha wnuk Macka herbu Cholewa i Nowina + Zofia Piekarska - synowie ; Antoni i Karol w zakonie , Dominik Kazimierz i Krzysztof Marcin
Dominik Kazimierz  kasztelan Brześcia  + żona Sadowska i kolejny  Karol ( Kazimierz)
Krzysztof Marcin + zona Eufrozyna Krasowska  podkomorzanka mielnicka - syn Karol Marcin
1600 r.Mikołaj Sawicki +Tyszkiewicz ; prawnu. Maciej chorąży mielnicki  i s. ks. Alexander
1604 r. - Sawicki h. LUBICZ. - Józef Michał , syn Michała
1606 r. - Kasper Sawicki woźny pow. Oszmiańskiego
1607 - 1612 - Andrzej Sawicki syn  Jana (wnuk Macieja ) + Zofia Janowska - Kościan
1609 r. - Mikołaj Sawicki syn Macieja  - podpis na akcie województwo Grodno
1610 -  Franciszek s. Pawła herbu Bawola Głowa. pułkownik , rotmistrz powiatu radomskiego
1611 r. Wojciech  s. Macieja – wojskim drohickim -1570 – 76 i kasztelan podlaski do 1611 r.
1611 r.  i  1616 r.  - herb Nowina w mielnickim dla Sawickich
1611 i 1616 r. - Jan Sawicki - 3 syn Macieja  w ziemi mielnickiej herbu Nowina - skarbnik podlaski
1611 r. - od tego roku w Myślenicach kolo Krakowa są w tej parafii Sawiccy ; Beata Sawicka teraz Marcinek z Poręby i siostra zakonna Teresa Sawicka w Krakowie - Franciszkańska - 3  ; Archiwum
1612 r. - Andrzej Sawicki i Zofia Janowska ; małżeństwo
1612 r. Wilno - ur. Jan syn Jana i Anny z Nowickich - Sawicki z Zamościa
1613 r. - Stanisław Sawicki z Sawic s. Maćka - ( na ojcowiźnie )  poborca podatek drochicki
1613-1616 - Stanisław Sawicki syn  Macieja  h. Lubicz znany komornik ziemi drohickiej ;
potem stolnik podlaski, 1623-1634 i poseł na Sejm w 1627 r. - syn Jan
1616 -  1657 r. ks. Jan Sawicki - przeor drochicki - herbu Cholewa
1616 - syn. Wojciecha i Dłuskiej ; Mikołaj , Krzysztof Lubicze+ Marianna Sokolnicka , syn Paweł  ?
1616 r. Wilno - ślub Stanisław Sawicki z Regina Butkiewicz z Wilna
1618 r. Wilno - ślub ; Bartłomiej Sawicki z Anna Ofeiurtak
1620 r.  ur. się Małgorzata  córka Piotra  i Elżbiety Sawickich ?
1621 - Mikołaj Sawicki z woj.. Ruskiego syn  Wojtka ? - komornik graniczny
1623 r. Zofia Janowska wd. po Andrz. Sawickim, mian. pl siostrzeńca Wawrz. Janowskiego
1623  - 33 r. ; Stanisław s. Macieja – komo. drohickim, stolnikiem podlaski - ma syna Jana
1623 r, synowie Wojciecha od Macieja kasztelana  Krzysztof i Wawrzyniec ? zrywają kontrakt na Dobra Sawicze  Bronisze z księdzem Borowskim spisany przez Stanisława syna Macieja brata Wojciecha .
1623 r.- wdowa po Andrzeju Sawickim synu Wojciecha - Zofia Janowska
1623 r. - Ur. się Katarzyna córka Macieja i Zofii  Sawickich ??? w Hełstowie koło Morawicy
1626 r. - Jan Dermont Sawicki - podsędek ziemski Witebski
1627 - Stanisław Sawicki brat Wojtka i Jana syn Macieja - deputant na trybunał radomski
1628 r. - ur. się Dominik Kazimierz Sawicki - kasztelan Brzeski i żona Sadowska -
1630 r.- Krzysztof Marcin  Sawicki i żona Eufrozyna  Krasowska i syn Karol Marcin i córka Katarzyna
1633 r.- Władysław Sawicki syn Stanisława wnuk Macieja miał za sobą Zofią Lipską podczaszankę Bełzką  i -  2  żonę Barbarę Rudnicką - wnuki  ? - Michał i Jędrzej ; 1691 rok
1634 r. -  Jan Antoni Sawicki , syn Mikołaja herbu Nowina ? wnuk Macieja
1635 r.- Henryk Sawicki  syn Kazimierza ? - nobilitacja od króla Władysława IV ze wsi Rybołów w starostwie Bielskim Stefan ( brat Henryka? ) i Kazimierz , elekcja Mich. Wiśniowieckiego w 1669 r.
1640 r. Lubicz - Paweł Sawicki , s. Krzysztofa jego s. Jakub Sawicki burg .inowrocławski 1684 r.
Paweł  synem  Krzysztofa  +  Marianna Sokolnicka - ok.. 1640 r.
1642 r. Jerzy i Krzysztof (ojciec) s. Wojtka Sawiccy z Brześciańskiego ; skarga na Sapiehę
1643r. r. Krzysztof s.Franciszka w. Pawła rotmistrz pow. Radom( z korony na Litwę ) h. Bawola Głowa
1645 r ; Grójec ślub Maciej Sawicki + Katarz. Chruścielka
1645 r. - Dawid Sawicki z woj. Połockiego
Elekcja - 1648 Jan Kazimierza ;
Sawicki Andrzej - woj. Sieradzkie
Sawicki ;Teodor, Paweł i Marcin  z Inflant h. Nowina
Andrzej Sawicki dworzanin JKM - woj. Bełzkie
Marcin - woj. - woj. Brzesko Lit.
Melchior Stanisław -  ks. żmudzkie ; woj. Podlaskie ;  woj. Czernichowskie
Wojciech - wojski mielnicki z Czarnych Łazów  - podlaskie
Alexander z Łopiennicy  - dworzanin J.K.M. - Podlasie
Janus i Paweł z Sawic Ruskich
Jan skarbnik podlaski
Kasper - woj. Podlaskie
Szymon Stanisław - podlaskie
Stefan z Mikołajewjc - podlaskie
1648 r. - Sawicki Szymon Stanisław - syn Stanisława a wnuk Macieja  i jego syn Stefan i Kazimierz  ?
1650 r. - Józef Sawicki plenipotent książąt Sanguszków
1650- r. - Semen Sawicz ( Sawicki ) - pułkownik Kozacki - Kaniów
1652 r. - za baronów powstanie St. Kostki - Paweł Sawicki
1653 r.- Stanisław Sawicki miecznik mielnicki syn Jana  wnuk Stanisława prawnuk Macieja
1653 r. - około ; Sawicki Marszalek w Kamieniu nabył dobra od  córek Józefa Pakosza
1653 r. - Jan Sawicki z Orszy
1653 r.- Stanisław Sawicki miecznik mielnicki syn Jana  wnuk Stanisława prawnuk Macieja
1654 r. - Adam Sawicki z Horbatowa - obrońca Smoleńska
1656 r. chrzestny Stanisław Sawicz - Merecz
1655 r .- Jan Sawicki ;Tyszowce , zjazd chorągwi - zasłużony żołnierz u boku króla
1657 r. zm. - Jan Sawicki, jezuita, h. Cholewa,  dał początek Koleg. Jezuitów w Drohiczynie
1658 r.- Jan Sawicki syn Andrzeja skarbnik drochicki ; jego syn Paweł Władysław
1658 - 1666 r. - Andrzej Sawicki s. Jana a wnuk Mikolaja  łowczy mielnicki  ; jego syn Paweł Wł.
1660 - ( około )  ur. się Karol Marcin syn Krzysztofa Marcina i Eufrozyny Krasowskiej
1661 r. Paweł Sawicki syn Krzysztofa ? - członek bractwa sprzysiężeńców  Krakowa
1661 r. - wdowa po Wojciechu Sawickim , 2 voto po Zygmuncie Potockim i 3 voto Stanisław Rudnicki
1662 r. - Andrzej  syn Jana ?  Sawicki senator Mielnicki  ; syn Jan ?
1662 r. - Stanisław Melchior  Sawicki kasztelan Brzeski
1662 r. Krzysztof Marcin Sawicki kasztelanic Brzeski  -  jego dziadek Krzysztof Piekarski
1662 r. - Jan Sawicki skarbnik podlaski i jego syn Stanisław wieś Zakrze pow. Mielnik
1664 r.- Jan Sawicki skarbnik podlaski w 1647 - zm. w 1664 r. ( ur. około 1600 r. syn Mikołaja  ? )
1665 - 1671r. - Paweł Wład. Sawicki syn Andrzeja ? sędzią mielnickim + żona Anna Białobrzeska ,
                                                              maja trzy córki , chyba Anna ? Maria ? Barbara ?
1665 r. - Anna Białobrzeska, wojszczanka radomska ; 1 - o v. Paweł Władysław Sawicki ;  2 - o v. Stanisławowej Kuczborskiej 1673 r.  i  3 voto - Franciszek Kochanowski
1666 r.- Barbara z Sawickich h. Lubicz Myszkowska -sprzedaż Bieganowa i Brześcia ( ślub 1648 r.)
1666 r.-  Andrzej Sawicki  łowczy mielnicki  - syn jego Jan i Władek Paweł  ?
1667 r . - Teodor Sawicki syn  Mikołaja ? zbudował most w Kobryniu
1668 r.- zm. Teolog doktor i magister filozofii po wszechnicy Wileńskiej - Melchior Stanisław Sawicki
Herbu  Cholewa , potem  Nowina - żona Zofia Piekarska córka Krzysztofa
1669 r. - Łukasz Gabriel Sawicki  cześnik Czernichowski
1669 r. h. Cholewa Samuel Sawicki pisarz kijowski w niewoli w kraju Jenisiejskim - Rosja
1669 r. Brzeziny świad. na śl. M. Łękawskiego z Chęcin z Morawicką jest Alexander Sawicki
Elekcja - 1669 r. Mich. Korybut Wiśniowiecki - Sawicki Stefan i Kazimierz z Ziemi Bielskiej
Sawicki Paweł Władysław sędzia ziemski  Mielnicki zamieszkały  na Sawicach
Sawicki Stanisław syn Pawła ?- Ziemia Mielnicka
1670 r.- Tomasz Sawicki starosta i namiestnik zamku włodzimierskiego
1671 r. -  Jan Sawicki syn Andrzeja i Anna Wolska małżeństwo  - Wałcz
1671 r -Stefan Sawicki s Kazimierza dozorca Turowa u pana Marcjana Białłorozowa ( Pińsk) Stanisława Jana Sawickiego, syna Jana - chorążego mielnickiego w latach 1674 - 1694.
1672 r. Klepacze  - ur. Krystyna córka  Marcina i Ewy  Sawickich   
1672 r. Klepacze - ur. Łucja córka Bartłomieja i Barbary Sawicka
1672 r- G. Jakub Sawicki w im. sw. i Pawła Bledzewskiego wuja swego, mian. pl. pl.
1672 r.Wuj Jakuba Sawickiego był mężem Heleny Kłobukowskiej wdowy 1-o v. po Janie Kolskim.
1672 r. - Mikołaj w świecie Sawicki s. o. Krzysztofa S., z Marianny Sokolnickiej, obec. jako brat Piotr laik nowi. w kl. pyzdr. we wsi swej Iłowiec w. lubel. winien 6. 000 zł. konw., kalis
1674 r. - Michał Sawicki syn Józefa Adama h. Ślepowron ; poseł i pisarz ziemski wileński
1674 r.- Sawicki  Wojciech syn Jana  herbu Nowina i żona Joanna Biskupska z Rudnik - ich syn Jan
1674 r. - 94 r.  Stanisław Jan  Sawicki syn Jana , a Jan  syn Stanisława - skarbnik podlaski
Elekcja w 1674 r. - Jan III Sobieski ; Sawicki Jan chorąży Mielnicki
1676 r. podatek tzw. pogłówne zapłacili: Kobylany Skorupki (parafia Wyrozęby): Paweł Kobyliński, Kazimierz Sawicki, Paweł Lisiecki
1679 r. - zabity Stefan Sawicki syn Kazimierza ?  koło Pińska
1679.-Jakub Sawicki s. Pawła  wsi Trzaski x G. Jadwiga Jerzmanowska przy rodz. na folw. Gniewków
1679 r. Klepacze - ur. Michał Alojzy  syn Macieja ( Jana )  i  Katarzyny , Józef , Michał Alojzy , Antoni ,
                                                                        Jakub Stanisław i Michał Jerzy  - 1697 r.
Michał Alojzy  ur. ok. 1679 r. syn jego Jan ur. ok. 1705 r. - syn Jana to  Mikołąj ur.  w ok. 1727 r. wnuk Jana  - Mikołaj-Jozef  ur. ok. 1755 r. Syn  Mikołaja - Jozefa  Alexander ur. w Wilnie w 1780 r.  -  syn Alexandra to  Hipolit - Ludwik - Józef  ur. w 1801 r.
1680  -  ur.  Katarzyna  Sawicki  -  Klembów
1680 r. - Herb Lubicz - Paweł Sawicki , syn jego Jakub Sawicki burgrabia inowrocławski
1681 r. - Wojciech Sawicki członek magistratu miasta Mohylewa
1681 r.  ur. Piotr Sawicki syn Jana  i  Jadwigi
1683 r. - Krzysztof Sawicki syn Melchiora  pod Wiedniem był z Sobieskim
1683 r. - Sawicki - osadźca na pustkowiu w Rozwadowie  - powiat Radomyśl
1684 r. - herb Lubicz ; protoplasta Mikołaj Janowicz Sawicki pow. Rzeczycki ; synowie - Jakub , Adam , Roch , Leon , Hrehory  i  Daniel .
1685 r. - Teodor Sawicki w Dymirze ; zapis z ksiąg grodzkich Owruckich
1685.14/X. Gniewków ; Michał Franc., s. GD. Jakuba Sawickiego burgr. inowrocł. i G. Jadwigi Jerzmanowskiej -- G. Stanisł. Komorowski i G. Joanna Będkowska z Mierzwina
(Gniewków) - 1687.11/V. Katarzyna c. GD. Jakuba i Jadwigi Sawickich tenut. gniewkow. -- G. Adam Jerzmanowski i G. V. Konst. Sawicka
1686.21/VI. Marja Elżb. c. MD. Jana i Anny Horlemes z dw. Lipi -- GD. Jadwiga Sawicka
1686 r. - Krakow w szkole ( akademia )  - Wojciech Sawicki
1687 r. - Kroki ? ur. Kazimierz  Sawicki syn Macieja i Anny Marcinkiewicz
1687 r. - Kroki ? ur.  Magdalena Sawicka córka Stanisława i Anny Bojkówny
1687 r. - Kroki ? ur. Piotr  Sawicki syn Stanisława i Justyny ( Podlasie )
1687 r. - Rzeczyca  ( k. Oszmiany ) -  sędzia śledczy Alexander Sawicki  syn Jana ?
1687 r.- Katarzyna Sawicka c Jakuba ( burgrabiego) - tenuta Ad Jarzmowski i Konstancja Sawicka
1687 r. - Stanisław Sawicki - chorąży mielnicki
1687 r. - Herbu Lubicz ; Antoni + Katarzyna Prościewicz - z Oszmiany w pow. Upicki przeniósł się w 1687 - synowie ; Mateusz , Jerzy i Józef  : Mateusz + Grzegorzewska ; synowie - Antoni i Leon ; Jerzy i synowie ; Kazimierz , Konstanty , Ignacy i Antoni ; Leon + Serbinówna ; synowie - Tomasz , Konstanty ,Onufry wieś Powitańce ; Kazimierz syn Jerzego + Bogumiła  Barniewicz ; synowie - Józef i Antoni : Antoni 2 syn Jerzego +Iwanowska i synowie - Kazimierz ( + Ludkiewicz ) , Jozef , Stanisław i Franek - Żyżymy
1689 r. - ur.  Piotr Sawicki syn  Kazimierza  i  Krystyny - Klepacze
1689.27/XII. Gniewków ;  Antoni And. s. poprz. G. Sawickich [Jakuba i Jadwigi Sawickich] tenut. gn. -- G. Konst. Obrempalska z Wielowsi
1689 r. - 1699 r. - Piotr Sawicki urzędnik  w kancelarii grodzkiej we Lwowie
1689 rok  ślub -  Jakub Sawicki i Zofia Simkówna? -  Mińsk Mazowiecki
1690 r . Merecz - ur. Jan syn Jana i Brygidy - 1727 r. w 1741 woźny woj. Mińskiego, w
                                    1748 r. jenerał JKM w majątku Sawicze i Orki - zabrano im w 1789 r.
1690 - 1735 r. Jerzy Sawicki budownicz w Słoninie +Teresa Kaszczic (1746 r.) Skirmonciszki
1691 r. - Michał i Jędrzej synowie Szymona Stanisława  ?, bracia rodzeni tego herbu Lubicz
1691 r.- Andrzej ( Jędrzej ) Sawicki  syn Szymona Stanisława  łowczy mielnicki
rok 1691.11/II. Dorota, c. G. poprz. Sawickich [Jakuba i Jadwigi Sawickich] -- MD. Stefan Mniewski z Lipia i MD. Kat. Wróblewska z Ostrowa
1691 r. - zm. Dominik Kazimierz Sawicki h. Nowina kasztelan Brzeski żona Sadowska
1692.7/XII. Antoni Andrzej, s. Sawickich [Jakuba i Jadwigi ] -Jan Wróblewski i Jerzman- ka
Gniew. 1693.27/I. bl. M G D. Marcina i Anny Boruckich, Marcjanna -GD.Remjan Mchowski
i V. Zofja Borucka, Kasper -G D. Jakub Sawicki i GD. Kat. Sadowska z Zagajewic
1693 r. - Stefan Sawicki - Konin
1693 r. G. Jan Żychliński, dziedz Smuszewa, kwit. NN. Stef. Sawickiego i Jana Bielińskiego
1694.1/III. Gniewków ; Joanna Katarz. c. M G D. Jakuba Sawickiego burgr. inowr. i Jadwigi Jerzmanowskiej -- MG. Adam J. i Makowiecka ścina w Kaczkowie
1694 r. Stanisława Jana Sawickiego, s. Jana – chorążego mielnickiego w latach 1674 – 1694.
1696 r. - Joanna Franciszka Sawicka cór. Jana i Marianny Sawickich podstarościch dworu - Krobia
1696 r. - Teresa córka Jakuba i Jadwigi Sawickich i brat Franciszek z  siostrą Marianną - Gniewków
1696 r. - Sońsk  ślub ; Adam Sawicki  +  Ewa  Gąsecka
1698 r. - Uniwersytet Krakowski ; Bazyli Sawicki - filozof doktor i profesor gramatyki
rok 1697.23/IX. G. Adam z Myślecinka Palecki x G. Konstancja z w. Lipia Mniewska wdowa, -- P. Adam Lubstowski sta kruśw. z ż. i MD. Jakub Sawicki burgr. inowr. z żoną .
1697 r. - elekcja -  Sawicki Walenty z woj. Podlaskiego
Sawicki Michał i Stanisław - ojciec ? woj. B. L.
Bazyli z woj. Witebskiego
Franciszek - woj. Lubelskie
Jan komornik Sieradzki - woj. Podlaskie
Jan - woj. Mińskie
Jerzy - woj. Ruskie
1697 r. - MD. Jakub Sawicki burgr. inowr. z ż. Katarzyną Jarzmowska
1697 r. Klepacze - ur. Michał Jerzy syn Macieja ( Jana ) i Katarzyny
syn jego to Józef-Wojtek ur. w ok. 1728 r. w 1746 r. sprzedał włości ; syn Jozefa -Wojtka  to Antoni ur. w Wilnie  1777 r. - syn Antoniego to  Grzegorz
1697 r. - chrzestni ; Paweł i Grzegorz Sawiczki
1698 r. Sawicze ; chrzestni  Maciej Sawicki i  drugie ; Krystyna Sawicka
1698 r. - Katarzyna Sawicka córka Melchiora wojewodzianka brzeska żona Jerzego Szujskiego
1698 r. - Jan Sawicki + Krystyna Kimbar z majątku Kosperyszki pow. Oszmiana
1698 r. - Mateusz Sawicki - Powiat Upicki
(Bydgoszcz - bernardyni)  rok 1699.30/11. + GD Jadwiga Sawicka ze wsi Tupadły
1699 r. Merecz - chrzestną ; Jadwiga Sawicka
1699 r. chrzestny ; Krzysztof Sawicki
1700 r. Klepacze - chrzestny Jan Sawicki ;
1700 r. Regina Sawicka zona Franciszka Sobit
1700 r. - Karol Marcin Sawicki sprzedał swe dobra  po ojcu  Krzysztofie i stryju Dominiku ; Nowy Dwór , Denisów , Zaniwie - herbu Nowina ?
1700 r. Stanisław Ignacy syn Jakuba herbu Ślepowron
1701 r. Klepacze - ur. Marianna Sawicka córka Kazimierza i Krystyny Ptasiówny
1702 r. Merecz - ur. Anna Sawicka córka  Jana i Marianny Pudela ?
1701 rok N. Paweł Sawicki syn Kazimierza okazuje ciało br. rodz. ol. Macieja S. - zabił się
1701 r. - Paweł Sawicki i zabity brat Maciej synowie Kazimierza i Katarz, Armonownej ze Wschowa
Czosnowski - następnie w 1701 rok wojski warszawski, z Maryanny Sawickiej, pozostawił córkę Teresę, żonę Jacentego Cieciszewskiego, pisarza liwskiego
1702r. - G. Kaz. Sawicki w im. sw. i ż. Katarzyny Armonowny z racji zabójstwa syna swego Macieja S. z niej zrob., zabitego przez G. Krzysztofa Rogowskiego, w r. 1701 w poniedz. po
N. M. P. Scapularis na drodze za miastem Kobylinem, mian. pl. syna swego Pawła S.
1703 r. - Helena Sokolnicka c. nież.  Gabriela Sawickiego i Teresy Mycielskiej -
1703 r. -  Paulcyn - chrzestną Teresa Sawicka
1703 r. - chrzestny Krzysztof Sawicki
1704 r. Merecz - ur. Marianna córka Kazimierza Sowicki i Krystyna Gudelewicz
rok1704.1/VII. (Mierzwino) (6. *) dziecko Jan, s. G. Franc. Zukinskiego i Zofji Domaradzkiej -- G. Jakub Sawicki z Tupadł i G. Gomaradzka (!) sędzina kowalewska z Oporówka
(Oporowo)  rok 1705.24/II. + zm. GD. Jan Sawicki z Krzemieniewa
(Gębice) -1705.26/II. M. Piotr Zakrzewski sługa GD. Jarnowskiego x MD. Kat. Sawicka -- G. Piotr Sawicki i MD. Stef. Piotrowski
1705 r. - Piotr Sawicki i siostra Katarzyna  - Gębice
1705 r. - GD. Jarnowskiego x MD. Katarzyna Sawicka -- G. Piotr Sawicki i MD. Stef. Piotrowski
1705 r. - zm. Jan Sawicki z Krzemieniowa                                                                                   
1705 r. - Piotr Sawicki i siostra Katarzyna  - Gębice
1705 r. Merecz - ur. Marianna Sawicka córka Marcina i Katarzyna Iwanowska
1706 r. Klepacze - ur. Jan Sawicki syn Jana i Marianny
1706 r. Klepacze - ur. Krystyna Sawicka córka Kazimierza Krystyny Gurska ?
Elekcja - 1706 i 1733 r. - wybór króla Stanisława Leszczyńskiego ;
Sawicki Adam - cześnik Brzeski - woj. Wołyńskie ( zabił Lubaszewskiego)
Andrzej - Jakub  i  Jan ; woj. Brzesko Litewskie
Sawicki Jan z woj. Podlaskiego
Józef - podstoli Rzeczycki - woj. Brzesko - Lit.
Krzysztof - woj. Podlaskie
Marcin Antoni - komornik i rotmistrz  traktu Kobryńskiego woj. Brześciańskiego
Sawicki  Michał - woj. Brzesko Lit.
Sawicki Piotr - Wincenty  i  Wojciech  z woj. Podlaskiego
Sawicki Stanisław z woj. Brześciańskiego
1707 r. - Maciej Sawicki z żoną  Agnieszką Zdebska  mają synów ; Wawrzyniec i Maciej  - Knyszyn
1707 r. - Wojciech Sawicki chrzestny u Leszczyków , parafia Tarczyn
1707 r. i w 1709 r.  Sawńce - chrzestna Katarzyna Sawicka
1707 r. Merecz- ur. Rozalia Sawicka córka Marcina i Katarzyny Janowskiej
1709 r. - Opatów ; ur. się Marianna córka Wojciecha i Konstancji Sawickich
1709 r. Klepacze - ur. Krystyna Sawicka córka Krzysztofa i Katarzyny
1710 r. Merecz - ur. Józef Sawicki syn Piotra i Łucji
1710 r. - Andrzej Sawicki - podpis w sądzie  Birmańskim
1711 r. - Michał Sawicki cześnik Wołkowski i rotmistrz chorągwi JKM
1711  -  Adam  Sawicki  -  Mińsk  Mazowiecki
(Potulice) rok 1711.11/IX. + VN. Agnieszka Sawicka plena dierum, we dworze wsi Mroczyn, poch. w Grębaninie na cm.
1712 i 13 - Hrehory Sawicki pisarz Wieliski
1712 -  parafia Dolina  - ślub Alexander Sawicki ( wdowiec )  i Helena Szymańska
1713 r. - Fiodor Sawicki wójt miasta Wieliża
1713 r. Witebsk ; 2 br.Adam i Marcjan Sawiccy - Sawłowicze zabili Mich. Luboszczyńskiego
1714 r. Merecz - ur. Jerzy syn Marcina Sawicki i Marianny
1714  r. Lizdy - ur. Regina Sawicka córka Piotra i Krystyny
1715 r. Merecz - ur.  Marianna Sawicka córka Marcina i Marianny
1715 r.  ur. -  Walenty  Sawicki  -  Jazgarzew  koło Piaseczna
1716 r. -  Sawicki poborca podatkowy Mohylewa
1716 i 1719 r. za zasługi wpisano pisarza pułku Stefana Sawickiego i jego potomnych do księgi Heroldii w 1813 r. w Guberni Czernichowskiej ze wsi  Ługowka  powiat Gliński
1717 r. - Bazyli Sawicki - filozof dr i profesor gramatyki  na Uniwersytecie Kraków - z woj. witebskiego
1717 r. - Michał Sawicki horodniczy Wileński
1717 r. - Samuel Sawicki herbu Cholewa sędzia kijowski miał wieś Tołpieżyce pow. Orsza
1718 r. - Regina Sawicka z parafii Tręmbowla herbu Cholewa
1718 r.  -  ślub ;  Sawicki  Stanisław    +  Cichocka  Marianna  -  Prawno
1718 r. Merecz - ur. Andrzej Sawicki syn Marcina  i Marianny
1718  r. Klepacze - chrzestny Stefan Sawicki i Anna Czartoryska
1719 i 1720 r. Lepiszyszki - chrzestny Marcin Sawicki  - wnuk Jana od Macieja ?
1719 r .- ur. Jerzy Sawicki syn Jerzego i Marianna Walenty - Muśniki
1720 r. - ks. Alexander brat Macieja jezuita prowincji litewskiej i wikary w Wilnie
1720,24, 28 r. - przywileje Alojzy Michał S. horodniczy i pisarz wileń. i starosta Wasilkowa
1721 r. Merecz - chrzestny Marcin Sawicki i drugi raz Piotr Sawicki
1721 r. Sawańce - ur. Mateusz Sawicki syn Jerzego  i Marianny
1721 r. Klepacze - ur. Jan Sawicki syn Stefana i Anna
1721 r. Merecz- ur. Róża Sawicka córka Marcina ( przydomek ; jedziaszyn ) i Marianna
1721 r. Pińsk; ślub Ludwik Sawicki + Zofia Szymkiewicz
1721 r. Pińsk ; świadek na ślubie ; Ludwik Sawicki
1721 r. Ryliszki - chrzestna Katarzyna Sawicka - panna
1722 r. ur. Magda córka Michała i Marianny Frynawski - Sawiccy
1722 r. - ur. się Andrzej Sawicki - Górzno , woj.. Mazowieckie
Synowie Michała Alojzego , miał Czerwony Dwór , 1723 pisarz Wilna ;
Piotr ( ur. 1700  r.? ) skarbnik Piński w 1765 r. i  Jan ur. 1700 r. ?- horodniczy Petrychowski
Piotr syn Michała Alojzego zapisuje w 1749 r. majątek Łukasze i Czerwony Dwór synom ; Frankowi , Antoniemu , Marcinowi , Janowi  i  Ludwikowi-Mikołaju ur. w ok. 1725  r.
w 1757 r. majątek Łukasze mają  ; Antoni , Marcin , Ludwik i Jan synowie Piotra
1724 r - Michał Sawicki pisarz wileński synowie ; Piotr i Jan ,wnuki ; Franciszek , Antoni  , Marcin  - syn. Piotra - praw; Tadek Alojzy, Michał Stanisław , Joachim , Michał i Alexander .
1724 r. - Jerzy Sawicki - Merecz
1724 r. protoplasta - Michał Sawicki herbu Lubicz  z Czerwonego Dworu w wileńskim poseł na sejm starosta przemyski ; syn Piotr skarbnik wileński i Jan chorąży petrychorski
Synowie Piotra ; Franciszek , Antoni i Marcin - synowie Jana ; Jan ,  Mikołaj
1819 r. - majątek Zapole ( Białoruś ) Marcin Sawicki rotmistrz Mozyrski
1818 heroldia w woj.. Wileńskim Sawiccy z Guberni litewsko -wileńska ; szlachta - Marcin ,
Tadeusz - Alojzy , Stanisław -Jerzy- Franciszek , Ignacy Cezary , Jana , Jerzego Jana Alfonsa , Fryderyk Michał , Joachima , Antoniego Mikołaja , Michała , Alexandra , Hipolita  ; Sawickich .
Mikołaj Sawicki , h. Nowina ?  miał za sobą Tyszkiewiczównę synów ? Maciej i ks. Alexander 1724 r.
1724 r. - chrzestni Jerzy Sawicki i Apolonia Sawicka
1724 r. - chrzestny Stanisław Sawicki z Wieliży syn Fiodora ?
1724 r. Klepacze - ur. Regina  Sawicka córka Jana i Katarzyny
1724 r. - Pińsk ;chrzestna Justyna Sawicka
Jan syn Michała Alojzego ma syna  ;  Mikołaja , Jana  i Wojciecha ? ur. 1725 r.
1 ) - Mikołaja synowie ; Joachim , Alexander i Mikołaj - Józef  ur. w ok. 1750 r.
Mikołaj-Jozef ur. w ok. 1750 r. syn jego Alexander ur. w 1780 r. i wnuk Hipolit -1801 r.
Joachim  ur. w ok. 1745 r. ; Joachima syna Mikołaja Antoniego ur. w ok. 1770 r. ,
a Mikołaj Antoni  miał synów bliźniaków Joachima i Michała ur. w ok. 1795 r. ;
Joachim miał córkę Aleksandrę ur. w 1815 r. i Annę ur. w 1820 r.
i syna Antoniego Jana ur. w 1832 roku  w Wilnie
Michał brat bliźniak Joachima  ma syna Felicjana
2 ) - Jan ;  syn jego Grzegorz  - ur. ok. 1770 r.
3) - Wojtek ur. ok. 1725 r.
Synowie Piotra a wnuki Michała Alojzego ur. w ok. 1725  r. ;
1- Franciszek ; ma syna Stanisława - Jerzego -Franciszka ?
2 - Antoni , - synowie jego ;  Michał  i  Tadeusz  ; syn jego Ignacy- Cezar  i  brat Antoniego Ludwik-Mikołaj - wszyscy synowie Antoniego  ur. ok. 1765 r. ;
Antoni i synowie ; majątek Leleniańce , w 1767 r. przywilej honorowo dany za strażnictwo starodubowskie , w 1771 do 1784 r. strażnik  Starodubowski ( starosta ) , w 1775 r. pisarz grodzki Wilna ,w 1785 r. sędzia grodzki tego powiatu w 1788 r . i na koniec  poseł .
W 1788 Antoni przekazuje majątek  Lelikańce w Wileńskim ,żonie Jozefie z Wojnów , córka  Rozalia wstąpiła do zakonu im. Milewszczyzna  ; synowie Józefy i Antoniego  Sawickich ;
3- Marcin-Antoni  w 1766 r. strażnik starodubowski ,majątek po ojcu Zapole i razem z bratem Antonim mają majątek w Trockiej Ziemi - Jazdajce  Marcina syn ; Tadeusz-Alojzy
Marcin  ( ojciec ) przekazuje majątek  w 1766 r. pensję strażnika starodubowskiego i majątek Juliance synom ; Tadek-Alojzy  i  Michał- Stanisław
4 - Ludwik-  Mikołaj ;                                5 - Jan ;
1725 r. Marcinkowice - ur. Marcjanna Sawicka córka Stanisława i Anastazji
(Wytomyśl) - 1726.10/3. (Roza) Katarzyna, c. GD. Rudlickiego pref. dw. czempiń. i Ewy -- 1726 r. - D. Józef Sawicki skryba i GD. Kat. Jedlińska wdowa
1726 r. Pińsk; chrzestny Andrzej Sawiski
1727 r. Klepacze - ur. Agata Sawicka córka Jana i Katarzyny
1727 r. Pińsk ; świadek Ludwik Sawicki
1727 r. Pinsk ; ślub - Benedykt Sawicki  + Helena Szymanowicz
1727 r. - Sawicki Benedykt żeni się z Heleną Szymanowicz - Pińsk
1728 r. - Michał Sawicki syn Józefa h. Lubicz  - Ilia ; łowczy Wielkiego Księstwa Litwy
1728 r. - ks. Alexander Sawicki - syn Mikołaja  proboszcz w Wilnie h. Nowina , jezuita Grodna
1728 r. Klepacze - ur. Antoni  Sawiczki syn Macieja i Katarzyny
1729 r. - Antoni Sawicki podstarości folwarku Chorłup
1729 r. - 1777 r. ur. się Piotr Sawicki - Szwelice ; i  Sawicka Kunegunda
(Tuczno) - 1730.10/V. + (Jardanowo) N. puella Sawicka
1730 rok Michał Sawicki jej syn adopc. z II kontr. 3 let. dzierż. cz-i Bojenic, s. v. 400 złp.
(Tuczno)    rok 1730.10/V. + (Jardanowo) N. puella Sawicka
1730 r.- Jadwiga Buszkowska, ż. Franc. Piasczyńskiego, w tow. brata rodz. Stanisława B., z I i Michał Sawicki jej syn adopc. z II kontr. 3 let. dzierż. cz-i Bojenic, s. v. 400 złp. (f. 291v)
1730 r. Merecz - ur. Bartłomiej Sawicki syn Jana i  Marianny
1730 r. Klepacze  ur. Jakub Sawicki syn Jana i Katarzyny; chrz. Jerzy Sawicki - Sawańce
1731 i 1738 r. - chrzestni Michał Sawicki i Apolonia Sawicka
1731 r. Klepacze - ur. Jan Sawicki syn Jerzego i Konstancji
1731r. Lida - ur. Bartłomiej syn Jana i Marianny - Sawicki
1731 r. Pińsk ; świadek Anna Sawicka
1731 r. - Sawicki Michał h. Ślepowron , pisarz  wileńsk. por. chor. hus. ks. podkancl. W. X. L. Gen. admin. poczt pruskich po śm. Reyny oddana Thyolemu ... konsyl. JKM. ; zm.w 1732 roku
1731 r. -  Wojciech Sawicki - ślub z  Marianna Kacper - Szwelice
1731 rok . Podsk. w. WXL. (po dobr. rez. w/w) -- Sołłohub łowczy WXL. Łow. po nim --
Sawicki Michał h. Ślepowron , pisarz  wileńsk. por. chor. hus. ks. podkancl. W. X. L. Gen. admin. poczt pruskich po śm. Reyny oddana Thyolemu ... konsyl. JKM. ; zm.w 1732 roku
1732 do 1762 r. i 1765 - 6  igumenem był Waarłam Sawicki w Satanowie
1732 r. Magrelicz ; świadek Andrzej Sawicki
1733 r.-Stanisław Sawicki chrzestny i drugi raz w tym roku Szymon Sawicki  -bracia ?
1733 r. Klepacze - ur.  Ewa Sawicka córka Jana i Katarzyny
1733 r. Klepacze - ur. Anna  Sawicka  córka Macieja i Katarzyny
1733 r. - Merecz - Stanisław i Szymon Sawiccy
1733 - zm. Regina Sawicka żona Andrzeja ekonoma - dwór Welichowo
1733 r. - Michał Sawicki, s. o. Stanisława, z Anny Konickiej z I i Marjanna Piaszczyńska, c. Franciszka P. z Jadwigi Buszkowskiej z II małż. dożyw. (f. 101)
1733 rok Jadwiga Buszkowska ż. Franc. Piasczyńskiego, w tow. Michała Sawickiego
1733 r. - jezuita Karol - Piotr Sawicki syn Krzysztofa ? zmarł we Lwowie
1733 rok Michał Sawicki, s. o. Stanisława, z Anny Konickiej z I i Marjanna Piaszczyńska
Piotrowscy ; Stefan, w r. 1734 ustanowiony przez ciotecznego brata, Jana Sawickiego,  plenipotentem dla windykowania jego fortuny macierzystej .
1734 r. - Jan Sawicki, syn  zmarłego Piotra Sawickiego i żony  Franciszki Biernackiej
(Poznań - Św. Marcin) - 1734. ? marzec Przedmoście poch. Rosalia Sawicka, Nob. Św.: R. D. Szymon Kostrzyniewicz, R. D. Andrz. Switalski
1734  Jan Sawicki, s. ol. Piotra S., windyk. fort macierz. mian. Stef. Piotrowskiego, brat ciot.
(Poznań - Św. Marcin) rok 1734. ? marzec Przedmoście poch. Rosalia Sawicka ,
1734 r. - Józef Sawicki syn Michała herbu Lubicz - major wojsk polskich - Ilia
1734 r. Kupiniszki  - ur. Katarzyna córka Walentego Sawicza i Gracjanny ?
1735 r. Ryliszki - ur. Agata Sawicka córka Michała i Reginy
1735 r. - Katarzyna Barbara Sawicka córka Andrzeja i Reginy Sawickich  - Welichowo
(Wielichowo)rok 1735.27/11. Katarzyna Barbara c. GD. And. Sawickiego i Reginy, z dw. W.
1735 r. Konst Sawicka, wd. po Tom. Targoniewiczu, zap.1.000 zł. przy. męż Ant Leszczyński
1735 rok G.Jadwiga Buszkowska, ż. Franc. Piasczyńskiego, w tow. generi sui" M Sawickiego,
Antoni otrzymał 1735 r. zapis 1.000 zł od swej przyszłej żony Konstancji Sawickiej, wdowy po Tomaszu Targoniewiczu (I. Kal. 171/173 s. 76). Józef nie żył już w r. 1736,
1735 - G. Jadwiga Buszkowska, c. o. Wojc. B., ż. Franc. Piasczyńskiego, w tow. "generi sui" Michała Sawickiego, (wobec uciążliwości męża swego), prawo do sumy sced. sobie przez brata rodz. Stanisława B-go, z I 1. 000 złp., połowy s. 2. 000 złp. przez ol. Zuz. Grzymisławską, ol. Mikołaja Bieganowskiego, wdowę, ol. Mikołajowi Buszk., zezn. dziadowi 1655 r. spos. długu zapis. a na zezn. i brata jej spadłą II sumą prowiz., ced. bratu rodz. Stanisławowi B. (f. 528). Jadwiga z B. P. ulepszając posag 2. 500 złp. zap. Marjannie P-ej ż. Michała Sawickiego, córce swej, proporc. do posagu innej córki panny Doroty P. na sum
3. 000 złp., na swej sumie na wsi Siernicze dziedz. Tom. Wyganowskiego, zap. jej 500 złp.
(G. 97 k. 106). Wraz z córką Dorotą, teraz już zamężną Kossowską, w r. 1738 od Jana ojca i Marcina syna Taczanowskich wzięła w zastaw pod zakładem 5.500 zł. na trzy lata wieś Paprotnię (I. Kon. 77 k. 123v). Od Józefa i Teresy, rodzeństwa Stawskich, w r. 1739 uzyskała cesję pewnych sum (ib. k. 167v). Z Sawickich, zięciem i córką, w r. 1740 spisała kontrakt pod zakładem 1.900 zł. (ib. k. 202v). Franciszek P. nie żył już 1743.7/II. r. (I. Kal. 178/180 s. 163, 322). Części Paprotni trzymał w r. 1746 w zastawie od wdowy w sumie 2.000 zł. posagowej swej zmarłej żony zięć Leon Kossowski, który wtedy swe prawa scedował nieletniej córce Marcjannie Kossowskiej (I. Kon. 78 s. 5). Wdowa po Franciszku w r. 1747 zawierała "kombinację" dotyczącą części Paprotni z Janem Taczanowskim, dziedzicem, i Michałem Mierzewskim, zastawnikiem tej wsi (I. Kon. 78 s. 88; I. Kal. 204/205 k. 109). Babka i opiekunka nieletniej Marcjanny Kossowskiej, w r. 1747 dziedziczka Naczesławic w pow. kal., do których to dóbr skupiła była prawa spadkowe od spadkobierców sióstr Wyganowskich, Marianny zamężnej Sławińskiej i Anny zamężnej Tarchalskiej, a sama brała spadek po bracie Stanisławie Buszkowskim (I. Kon. 78 s. 95). Kwitowała w r. 1749 Rafała Objezierskiego, dziedzica Zielątkowa w pow. pozn., z 1.500 zł. (I. Kal. 190/195 k. 52v). Dziedzictwo Naczesławic zrezygnowała w r. 1759 wnukowi Gabrielowi Sawickiemu. Nie żyła już w r. 1764 (ib. 204/205 k. 109). Syn Antoni występował w latach 1736-1743 (G. 97 k.
106; I. Kon. 77 k. 203v; I Kal. 178/180 s. 322). Z córek, Marianna, w latach 1733-1740 żona Michała Sawickiego, wdowa w r. 1743, 2-o v. w latach 1744-1776 żona Stanisława "Budzisza" Pstrokońskiego, nie żyła już w r. 1780. Dorota Piasczyńska , niezamężna w r. 1735 (I. Kon. 76 k. 529), żona Leona Kossowskiego w r. 1738, nie żyła już w r. 1746.
(Grodzisk) - 1737.0/5. (Słocin) Stanisław Józef, s. G. Wojc. i Reginy Skotnickich -- N. Franc.
Bębnowski i NV. Ewa Sawicka
1735 r. - ur. się Szymon Antoni Sawicki , brat Michała , a w 1765 podpisywał opiekę dzieci ?
1736 rok Jadwiga Buszkowska, . kwituje Tomasza Wyganowskiego, dziedzica wsi Siernicze
(Łopienno)  rok 1737.29/6. + G. Konstancja z Sawickich Rakowska w dw. Łopienno .
Grodzisk rok 1737.0/5. (Słocin) Stan. Józef Skotnickich --  F. Bębnowski i NV. Ewa Sawicka
1736 r. Klepacze -  ur. Maciej Sawicki syn Jana i Katarzyny
1736 r. Lida - chrzestna Teresa Sawicka
1737 r. Klepacze - ur. Marianna Sawicka córka Tomasza i Anny; chrzestna Regina Sawicka
1739 r. - wieś Kotra , Klepacze , Pieski , Krasna Wieś ; Jan Sawicki podczaszy brzeski + zona Katarzyna Komajewska ; synowie ich - Jozef major JKM , Michał Alojzy pisarz ziemski wileński , Antoni i Jakub Stanisław .; akt spisany we wsi Czarne Łozy
1739 r. Ilginiki - ur. Mateusz Sawicki syn Szymona i Barbary Bryndza
1739 r. Klepacze - ur. Katarzyna Sawicka córka Jana i Katarzyny
1739 r. Ryliszki - ur. Regina Sawicka córka Jerzego i Marianny Moczuliny
1740 r. ? - Jana II i synowie ; Adam , Piotr i  córki - Magda i Tekla
1740 r. Ryliszki - ur. Regina Sawicka córka Macieja i Katarzyny
1740 r. Pińsk ; ślub wdowy po Sawickim z domu Czarnowska  wychodzi za Szujskiego
1740 r. Jadw. Buszkowska i Michał Sawicki i Marjanna Piascz. małż. kontrakt  1. 900 złp.
1740 r. - Michał Sawicki i Marjanna Piascz. małż. kontrakt
1740 r. Sawicki Marcin Antoni s. Piotra wnuk Michała ?  komornik Brzeski i Sawicki Ludwik
1741 r . Pińsk ; świadek na ślubie ; Karol Sawicki i Skirmunt ( Zygmunt ) Sawicki
1741 r. Michniuny - ur. Ewa Sawicka córka Jakuba i Marianny
1741 r. Stancje - ślub wdowy po Stanisławie - Rozalii Sawickiej z Kalinowskim
1742 r. - Stefan Sawicki Wasilewicz - diakon w cerk.  i biblio. na Akad. grecko latynowska w Moskwie
1742 r. Mikołaj Sawicki, wojski, deputat powiatu wołkowyskiego.
1742 r. pogrzeb ojca Józefa Sawickiego prezbitera pyroszewskiego
1743 rok Stanisław Buszkowski, pradziadzie obok Jadwigi z Buszk. Piasczyńskiej siostry
zobow. się te części sprzedać Mariannie z Piascz. Sawickiej za 200 złp. (p. 165)
1743 r. - pow. Oszmiana , zm. Michal Sawicki ; żona jego to Eleonora Górska ,  Szymon i Kazimierz Sawickie w 1747 r. - Jurszany powiat Oszmiana ; zapis w Sądzie
1743 r. Ryliszki - ur. Krystyna Sawicka córka Michała i Reginy Lipiec
1743 r. Lizdy - Michał Sawicki chrzestny u Heleny Sawickiej (  bratowa )
1743 r.  zm. Jan Sawicki lat 40
1744 r. Wilno - ślub Antoni Sawicki z Marianna Szostak
1744 r. Wilno -ślub Antoni Sawicki z Marianna Szpilewicz - bracia tym samym mies. śluby
1744 r. - Adam Sawicki syn Wincentego h. Lubicz
1744 r. - Wilno - Wojciech  i  Antoni Sawiccy
1745 r. Ilginiki - ur. Jerzy Sawicki syn Szymona i Barbary Bryndza
1746 r.  Świadek na ślubie Jozef  Sawicki - Wilno
1747 r. - Andrzej Sawicki  - ślub z  Jadwiga ? - Sońsk
1747 r. - Płock ; o. Antoni Sawicki prezbiter jaźnieński zabił o. Safroniego Tarasiewicza
1747 r. Zerwiny - ur. Regina Sawicka córka Marcina i Anny Kisiel
1752 r, Merecz ; chrzestny Józef Sawicki
1752 r. Wilno - ślub Jan Sawicki z Helena Sobolewską
1754 r. - Maciej Sawicki - ślub z  Zofia Tyburec
1755 r. ryliszki - ur. Marianna córka Kazimierza i Krystyny Pielun
1756 r. Ryliszki - ur. Tomasz Sawicki syn Jakuba i Agaty Sawkin
1756 r. Merecz- ur. Wawrzyniec Sawicki syn Marcina i Ludwika Demszowa
1756 - Antoni Sawicki kanonik warszawski
(Mikorzyn) - 1756.21/1. (M.) GD. Andrzej Sawicki dworz. M. x GD. Kat. Głuszyńska v. dworka M. -- JMD. Jan Egidjusz Wężyk kollator i JMD. Piotr Iwański stolnik piotrkowski
1758 r. Bartłomiej i Teresa Sawiccy - kupują łąkę nad rzeką Supraśl i place w Wasilkowie
1758 r. Klepcze - chrzestny Antoni Sawicki
1759 r. Janiszki - ślub Marcin Sawicki z Konstancja Ligiejba - wdowa
1759 r. - Gabriel Sawicki syn Michała i Marianny Piasczyńskiej  - Paprotnia ?
1759 r. - występują Maciej Sowicki - sukiennik mieszka na Przedmieściu Sandomierskim
1759 r. - Gabriel Sawicki syn Michała  - Paprotnia ?
1759 - Maciej Sawicki ( Sowicki ) - sukiennik na przedmieściu Sandomierza, 2 S. Maciek w Leżajsku
1760 r. - Konstancja Sawicka córka Andrzeja i Katarzyny Sawickich  - Mikorzyn
(Mikorzyn) - 1760.18/2. (M.) Konstancja c. GD. And. Sawickiego i Kat. -- MD. Elżbieta Załuskowska i podczaszyna wieluńska i X.
1760  rok  ; zgon -  Jan  Sawicki  - Nieborów
1760 r. Merecz - ur. Konstancja córka Marcina i  Anastazji Podgurskiej
1761 r. Motowiany ur. bliźniki - Tomasz i Rozalia Sawickie dzieci Macieja i Judyty Usaje ?
1761 r. - Jan Sawicki z Branna
(Branno) - 1761.28/I. (B.) G. Stanisł. Pawłowski x Gv. Konst. Wróblewska -- G. Maciej Kłonczyński z Kijowa i G. Jan Sawicki z Branna
(Jarząbkowo) - 1762.14/I. poch. (Malczewo) G. Gabryel Sawicki ekonom Malczewa
Jarząbkowo - 1762.3/IV. (J.) Franciszek de Paula syn G. ol. Gabryela Sawickiego pochowany tu 14/I. i wd. Katarzyny -GD. Józef Karski i GD. Zofja z Roznowskich Gliscińska
1762 r. - Brzeziny ; Walenty i Jadwiga z Checzków Sawiccy biorą ślub
1762 r. - ks. Antoni Sawicki - kanonik warszawki , proboszcz Połajewa
1763 r. - Sawicki  -  wojski Lidzki
1763 r. - Alexander Sawicki komendant straży granicznej w Tre…….
1763 r. Ryliszki - ur. Regina Sawicka córka Marcina i  Teresy Niewiadomskiej
1763 r.  Ryliszki - ur. Maciej Sawicki syn Jerzego i Barbary Gieriba ?
1764 r. Motowiany  ur. Marianna Sawicka córka Macieja i Judyty Usajte
1764 rok Jan Zielonacki chorąży bielski, Radliczyc w p. kal., i Kłunowa w p. sier. dziedzic, zap. 1. 514 złp. Annie z Sawickich Głoskowskiej (f. 109v)
1764 rok Anna Sawicka, c. o. Michała S. z Marianny Piasczyńskiej, obec. 2-o v. żony Stanisława Pstrokońskiego, żona Józefa Głoskowskiego, kwit. brata swego rodz. Gabriela Sawickiego, dz-a cz-i w Naczeławicach z 1. 514 złp. (f. 109) pos. ( miasto  Kalisz )
1764 rok dziedzictwo Naczewsławic dała Gabrielowi Sawickiemu synowi córki swej Marianny z Piasecz. Pstrokońskiej, wnukowi swemu,
Elekcja w 1764 r. - król st. August Poniatowski  ;
Sawicki Antoni , Michał , Jan ,  Jan  z pow. Orszańskiego
Andrzej z woj. Płockiego
Sawicki Felicjan , Kazimierz , Wojciech  ;  pow.  Orszański
Sawicki Franciszek - Ziemia Mielnicka
1764 r. - Anna Sawicka córka Michała Sawickiego  ,  siostra Gabriela Sawickiego - Kalisz
1764 r. - Marianna z Piaseczyńskich żona Michała Sawickiego  , 2 voto za Stanisław. Pstrokońskim
1764 r. - Andrzej Sawicki - elekcja z woj. Płockiego
1765 r.- Teodor Sawicki - popis szlachty z Grodna , parafia Sokalska h. Nowina ?
1765 r. - ks. Józef Kazimierz Sawicki h. Nowina ur. w  1736 r. w Nowym Targu ; proboszcz tamtejszy
1765 r. - Piotr Sawicki syn  skarbnika pińskiego Michała Alojzego ; zapis majątku Suchole i Czerwony Dwór snom; Franciszek , Antoni , Marcin , Jan i Ludwik.
1766 r. - Maciej Sawicki prokurator w Chęcinach - może ojciec ? dla Jakuba Walentego viceregent grodzki - Chęciny ( 4 x pradziadka)

czesc 3

Opis drzewek ;
Drzewo genealogiczne rodu Sawickich herbu Lubicz ze dwora Kazimierzowo na Żmudzi dawniej Liw , zaczyna się w 1684 r. spisany testament  Michała  Janowicza  czyli syna Jana ? ziemianina  J.K Mości  wnuka Wojtka ? ( zm. Wojtek w 1611 r. ) i prawnuka Macieja ? kasztelana Podlasia Ze słownika biogr. wiadomo że Wojciech syn kasztelana podlaskiego Macieja mieszkał we dworze w Czarnych Łozach ( był tez Witulin )  które to Maciej dostał od króla Zygmunta Augusta w 1568 r.  potem Wojciech Sawicki żeniąc się może po raz drugi z Katarzyną Pukszta Klausgiewicz , pierwsza to by była Dłuska Barbara ? , przeniósł się na Inflanty Polskie czyli Żmudź , jego potomni mieszkali we dworze Kazimierzowo do ostatniej wojny , teraz na północy Litwy z tego dworu nie ma śladu ; jeden potomek mieszka w Lublinie  - Andrzej Sawicki - nie pytałem go o zgodę by to drzewko podać dalej.
Michał Janowicz  ma 6 synów ; Jakub, Adam, Roch, Leon , Hrechory , Daniel . 28 marca 1684 r. datowany a 8 maja tegoż roku aktywowany testament , 1691 r. 7 lipca datowany a 15 lipca tegoż roku dokument kwitacyjny .Daniela syn -Antoni generał JKM - 21 maj 1746 r. przywilej . Antoni ma 3 synów ; Jan - namiestnik wojsk pok. i dworzanin JKM  1765 r. ; Mateusz - Chorąży księstwa Żmudzkiego ; Stanisław Antoni - Sędzia Starodubowski 25 luty 1786 r. Jan ma 2 synów ; Franciszek Teodor - 1773 metryki i Michał - 1775 r. Mateusz ma 2 synów Paweł Jan Jakub -1771r. ; Józef 1787 r. Stanisław Antoni ma 3 synów ; Tadeusz Szymon - 1787 r. ; Mateusz 1790 r. Michał - 1792 r. Franciszek Teodor ma 4 synów ; Ignacy Jakub - 1799 r. Józef Antoni 1802 r. Rajmund Antoni 1804 r. i Antoni 1811r. Paweł Jan Jakub ma syna Jerzy Józef - 1814 r. Józef ma 3 synów ; Jan Wincenty 1814 r. Ferdynad Felix 1828 r. Rychard Romuald Jan - 1830 r. Tadeusz Szymon ma syna Antoni - 1832 r. Michał ma 2 synów ; Konstanty Jan - 1825 r. i Ignacy Wincenty - 1819 r. Romuald Antoni ma syna Józefa - 1832 r. - wszyscy podani z metryk . W 1835 tą linie genealogii  Familii  Sawickich spisano i potwierdzono wywód 30 osób zgodny z dokumentami w Deputacji Wywodowej Dworzan Kownatuje Wileński Gubernialny Marszałek Radźca Stanu - Komandor i Kawaler ; Jan Żaba
---------------------

To drzewko Sawickich herbu Nowina jest od Dymitra kuzyna z Rosji, myślę ze nie ma przeszkód by je pokazać publicznie,inaczej Nas nikt nie odkryje ;

Genealogia Sawickich herbu Nowina z majątku Czarne Łozy,  nadany Maciejowi Sawickiemu kasztelanowi Podlasia w 1568 r. przez króla Zygmunta Augusta ( z prawej jest opis herbu )
Protoplasta to Alexander Sawicki ( syn Jana ? a wnuk ponoć Mikołaja syna Wojciecha lub syna Macieja kasztelana też Mikołaja ) ur. ok.1628 r. miał dwóch synów ; Władysława i Jana. Lewa gałąź - Władysław ( nie wiem co pisze w kółeczku u Władysława )  miał trzech synów ; Stanislawa , Macieja ( może mój pra.... ) i Michała . Michał miał syna Antoniego . Antoni miał cztery córki ; Teresa , Barbara , Zofia , Ewa .
Prawa gałaź -
Jan miał synów ; Józefa -1748 r. major wojsk polskich , Michała Alojzego pisarz w Wilnie 1724 r. ,Stanisława Jakuba ( ten też pasuje do moich ) , Antoniego i Jana ( według drzewka to tylko Jan ma syna Jana, może było dwie żony ).  Jan II miał dwóch synów ; Adama i Piotra i dwie córki ; Magdalena i Tekla. Adam miał czterech synów ; Michał , Józef ( ten Dymitra ), Stefan , Antoni i trzy córki ; Marianna , Anna i Helena. ( Józef miał synów ; Ignacy , Julian i Felix na pewno ur. w 1850 r.)

-----------------------

Ci sami Sawiccy występują w książce Jana Ciechanowicza pt. Rody Rycerskie Wielkiego Księstwa Litewskiego ( 15 stron tego o Sawickich tylko ) ,są tam błędy w imionach ,lub brak potomstwa np. u Józefa, a on miał dzieci jeśli to ten sam ,lata się zgadzają z pradziadkiem Dymitra z Rosji - Józef ( pra...Dymitra ) ur. w 1771 według metryki ślubu z Magdaleną Sobolewską ( pracowali u Branickich ) w roku chyba 1796 ślub .
Także pasowało by połączenie mego pra... Walentego herbu Nowina z Maciejem tu od Władysława, ale ponoć Maciej nie miał potomstwa według Jana Ciechanowicza, a taki Maciej jest w Chęcinach i razem z Walentym pracują w 1766 r. i obaj maja pisane Generosus .
Drugie połączenie Walentego to by było od np. brata Michała Alojzego, to Stanisław Jakub, synowie ponoć Jana albo ( Jana ) Macieja według metryk litewskich z parafii Merecz wieś Klepacze, są tam tacy Sawiccy i w roku 1713 też w Brzezinach koło Chęcin jest Jakub Sawicki, nie ma nadal metryki ur. mego Jakuba Walentego i nie ma pewności czyj to syn. Pozdrawiam - Julianmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Podam, moich Sawickich drzewko, są tam też błędy np. Walenty brał ślub w 1762 r. ( metryka ) z Jadwigą Hreczka, a nie Dobiecka ,chyba ze miał dwie żony o czym nie wiem i ur. się około 1735 r. a nie 1750, a mama Filipa to na pewno Jadwiga Hreczka, a nie Dobiecka. Filip ur. się według metryki 1786 r. w Mokrsku nad Nidą ( był chrzest z wody 8 lutego i w kościele dopełnienie w maju 1786 r.), chyba nie ur. w 1780 r. by dopełniać chrztu za 6 lat.Pierwsza córka Walentego i Jadwigi Tekla Anna ur. się w 1768 r., a ostatnia jak dwunaste dziecko ur. Anna w 1788 r. Podam cały opis do tych drzewek by poprawnie je opisać, myślę ze to wszyscy już nie żyjący to można podać do wiadomości, może ktoś poszukuje genealogii o Sawickich i pokrewnych i tym sposobem może ktoś coś nowego dada,by wszystkich połączyć tych z Sandomierskiego, z Podlasia, z Litwy i Podola w jedna rodzinę prawdopodobnie bojarów z pochodzenia z Mołdawii z najstarszym ich herbem z przed Grunwaldu Bawola Głowa. Moim zdaniem trzymać tą tajemnicę w szufladzie to tak jakby się wstydzić udziału w wojnach i powstaniach Naszych Przodków jako Bohaterów w walce o Nasz kraj i polską mowę ,dodam ze właściciel tego drzewka - kroniki oryginału Paweł wnuk Sawickich się zgadza na pokazanie - pozdrawiam - Julian ;

  Linia Filipa Sawickiego syna Walentego i Jadwigi z Hreczków  z Mokrska brata  Bonawentury  i  Onufrego

Państwo ; Tomasz Kudelski ( notariusz w Chęcinach i Kielcach ) i Zofia z Jastrzębskich  - notariusz z Kielc ?
Kudelscy mają pięcioro dzieci ;
1 - córka Karolina - żona Filipa Sawickiego
2 - córka Agnieszka - żona Bonawentury Sawickiego
3 - syn Antoni
4 - syn Franciszek
5 - syn Łukasz ( był świadkiem na ślubie Onufrego mego pra... w 1807 r. w Łagowie koło Opatowa )

Państwo  Filip i Karolina Sawiccy mieszkali w Lechówku i Ujazdku  - mają  pięcioro dzieci ;
1 - syn Karol - bezdzietny
2 - syn Michał  ???
3 - syn Władysław - ur. w 1823 r. w Baćkowicach ? + żona Paulina Wołoszewska
4 - córka Marianna  +  Henryk Korczyński
5 - syn Ignacy + Matylda Palmowska

Państwo Władysław i Paulina Sawiccy  mają  3 dzieci ;
1 - córka  - Marianna Henryka ur. w 1856 r.    w  Raczycach  - parafia Gnojno
2 - syn - Lucjan Konstanty Antoni ur. w 1858 r.  w  Gnojnie - powiat Busko
3 - córka - Zofia wyszła za Ignaca  Brzezińskiego
Marianna Henryka Sawicka w roku 1877 w Kielcach bierze ślub z Antonim Leonem Hiacyntem
( Jackiem) Morawickim  ur. w 1840 r. w Janowie Lubelskim , syn Leona i Pauliny z Kalińskich .
Wdowa po Władysławie  Paulina Sawicka mieszkała w tym czasie z dziećmi już w Kielcach.

Państwo Marianna i Antoni ( Radca Stanu) Morawiccy  maja 3 dzieci ;
1 - córka Wanda  Maria Regina ur. w 1878 r. w Stopnicy
2 - syn Zygmunt Jozef Władysław ur. w 1880 r. w Stopnicy
3 - syn Edmunt Karol Antoni ur. w 1884 r. w Stopnicy
Lucjan Konstanty Antoni Sawicki syn Władysława i Pauliny z Wołoszewskich ożenił się z baronówną  Heleną von Wickenhagen z Radomia

Państwo Lucjan i Maria Sawiccy z Wąworkowa , Bogusławic , Ostrowca i Warszawy  mają 3 dzieci ;
1 - córka Wanda - mąż Stanisław  Gaszyński , w Moskwie mieli dom techniczno - handlowy ;
syn Andrzej zginął w Powstaniu Warszawskim
2 - syn Alexander - Wąworków i Bogusławice + Maria Szelągowska ze Skąpego kolo Końskich
3 - córka Helena  - Lena  + Jerzy  Leskiewicz syn Olimpa ziemianina w Bielawkach (  był 4 x senatorem )

Henryk Sawicki ożeniony z Heleną z domu Michalik córka Walentyna i Celestyny Levay ;
mają pięcioro dzieci -
1 - córka Jadwiga - mąż Wincenty  Fellner dyrektor rachuby i kontroli magistratu w Poznaniu ,
po ślubie mieszkali w Leżajsku na ul. Ruskiej , potem w Drohobyczu za Kijowem .
2 - syn Witold Eugeniusz - generał Wojsk Polskich - ur. Zmysłówka , po wojnie mieszkał w Londynie
3 - córka Wanda -  mąż inżynier leśnik Jan Dunin Fijałkowski
4 - córka Helena  - panna
5 - córka Zofia - mąż Stanisław Kotwicz  Łopacki dyr. lasów u ks. Czartoryskich z Bielan w Gliniance

Witold E. Nowina Sawicki - ur. w 1896 r. w  Zmysłówce  k. Łańcuta  + Barbara  Kościesza - Kołakowska  z Mławy
mają  dwoje dzieci  ;
1 - córka  Zofia nauczycielka - mąż Tadeusz  Flakiewicz - architekt , mieszka w Paryżu  i  w Chojnicach ( żyjący )
2 - syn  Jacek - zmarł jako niemowlę.

Maria z Treów ( Włoszka) i Alexander Fellnerowie mają  pięcioro dzieci ;
1 - córka Jadwiga  Kurek - Drohobycz koło Kijowa
2 - córka Maria + Eliasz Radzikowski
3 - córka Zofia  Mierczewska
4 -  syn Wincenty  ; żona Jadwiga Sawicka  córka Henryka
5 - syn Stanisław ; kaleka , zmarł na czerwonkę w dzieciństwie

Wincenty Fellner i Jadwiga z Sawickich Fellnerowie mają  czworo dzieci  ;
1 -  syn Alexander  ( walczył pod Tobrukiem ) - żona Irena z Ciechanowskich
2 - córka Helena  - mąż Wacław Majorkowski - syn Andrzej ; Gdańsk - Wrzeszcze ( żyjący )
3 - syn Marian  ; zmarł na czerwonkę w 1915 roku
4 - córka Danuta  + Tadeusz Fangor  : syn Paweł - Łańcut ( żyjacy )        pozdrawiam
Julian Sawicki


Poprawiony (czwartek, 26 kwietnia 2012 12:44)